Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 28 maja 2013 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLVI Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 03 czerwca 2013 r. o godz. 16.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

    1. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2013.

    2. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

    3. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w Głuszycy w sprawie emisji obligacji.

  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |