Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2013 r. >
 

Nr 88/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Nr 86/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca.

Nr 85/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 83/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 82/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2012 rok

Nr 81/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 79/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 78/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 77/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Modernizacja - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10 , 444"

Nr 76/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 75/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek oraz najem garaży

Nr 74/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 roku

Nr 73/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego pożonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 8.

Nr 72/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 71/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 70/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 69/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 68/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą posadowionej na działkach nr 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, nr 79 o powierzchni 0,8985 ha, nr 440 o powierzchni 1,0196 ha, nr 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w Grzmiącej

Nr 67/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 66/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 65/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 64/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Nr 63/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 62/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 61/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 60/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
 
 
Nr 54/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 53/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołanie komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru pasa drogowego przy ul. Łukasiewicza

Nr 52/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 51/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki nr 351/3 o pow. 0,02 ha położoną w Sierpnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 351/3

Nr 50/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 49/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2013 roku w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca za rok 2012, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury


Nr 48/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 47/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nr 46/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 43/O/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 45/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

 
 
Nr 42/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 41/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 40/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 39/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 38/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 37/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 36/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzania kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 35/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 34/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 33/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie : powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 32/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |