Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 15 maja 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej

na dzień 23 maja 2013 r. o godz. 13.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołów nr 43/2013, 44/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Wręczenie odznaczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

 6. Informacja finansowa oraz efekty dydaktyczne w Przedszkolu Publicznym w Głuszycy.

 7. Miejscowy rynek pracy – problem bezrobocia.

 8. Sprawozdanie z działalności ZUMiK, realizacji planu remontów zasobów komunalnych za okres 2012 roku.

 9. Informacja na temat współpracy Gminy Głuszyca z klubami sportowymi.

 10. Podjęcie uchwał:

  10.1. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca (dot. działki nr 414/5, 417/33 i 418 – obręb 1 Głuszyca).

  10.2. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca (dot. działki nr 221/18 – obręb 1 Głuszyca).

 11. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |