Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

19.04.2013 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ ORAZ NAJEM

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium - 5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 101 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 10,00 zł
- wadium - 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 102 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
MINIMALNE POSTĄPIENIE W PRZETARGU USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI 1 ZŁ.
Oprócz czynszu Dzierżawca lub najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości,
którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na
podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 22 maja 2013 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie
do dnia 17 maja 2013 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.
Głuszyca, 31-01-2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - części działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny)15,10 zł
- wadium3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2– najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium-5,83 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1012
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium-6,04 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1025
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium-5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1035
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni 43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) -4,35 zł
- wadium-0,87 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1045
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |