Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2013 r. >

14.03.2013
IiR.271.3.2.2013

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.:
"Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź 2009 rok - etap II
04.03.2013 r.
IiR.271.3.1.2013
IiR.271.3.1.2013
22.02.2013 r.


 Pytania i odpowiedzi do postępowania
przetargowego pn. "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków bankowych oraz przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych"13.02.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.: Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca,
prowadzenia rachunków bankowych oraz przeprowadzania bankowych
rozliczeń pieniężnych
Numer ogłoszenia: 22919 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |