Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

  < Rok 2013 - Budżet Gminy >



Nr 32/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszca na 2013 rok

Nr 26/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Uchwała Nr III/22/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 r.
w opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Głuszyca nr XXXVII/175/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXVII/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Głuszyca na 2013 rok.


Uchwała Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

Nr 169/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada  2012 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Nr 168/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada  2012 roku w sprawie: projektu budżetu na 2013 rok

Nr III/259/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na rok 2013.

Nr III/260/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |