Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.Głuszyca, 31-01-2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - części działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny)15,10 zł
- wadium3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2– najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium-5,83 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1012
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium-6,04 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1025
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium-5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1035
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni 43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) -4,35 zł
- wadium-0,87 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1045
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
Głuszyca, 09-11-2012 r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 07.11.2012 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę działki, wg poniższego opisu:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1. Działka nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha (ŁV – 0,0381 ha, PsIV – 0,9183 ha) położona w Głuszycy, obręb 2 przy ul. Kościuszki 11 – dzierżawa na cele rolne
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 328,40 zł
- wadium - 65,70 zł
- przetarg z godz. 100 0
- wynegocjowana cena - 338,40 zł
- wydzierżawiona dla Pana Przemysława Skiby
do zapłaty – 5,69 zł
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od 07.11.2012 r. do 14.11.2012 r.
Głuszyca, 04-10-2012 r.

Głuszyca, 03-10-2012 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 28.09.2012 r. przeprowadzone zostały przetargi na dzierżawę działek, wg poniższego
opisu:

PRZETARGI USTNE OGRANICZONE:
1. Część działki nr 107/9 o powierzchni 0,0054 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy
ul. Grunwaldzkiej 25 – dzierżawa na ogródek przydomowy
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 5,40 zł
- wadium - 1,08 zł
- przetarg z godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
- wynegocjowana cena - 5,50 zł
- wydzierżawiona dla Pani Sabiny Krawczyk
2. Część działki nr 23/7 o powierzchni 3,06 ha położona w Kolcach – dzierżawa na cele rolne:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 861,60 zł
- wadium - 172,30 zł
- przetarg z godz. 102 5
- wynegocjowana cena - 871,60 zł
- wydzierżawiona dla Pana Jerzego Musza
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
1. Działki nr 106 i 105 o łącznej powierzchni 1,51 ha położone w Grzmiącej – dzierżawa na cele rolne:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 479,10 zł
- wadium - 95,80 zł
- przetarg z godz. 101 2
- wynegocjowana cena – 760,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Agaty Rolki
2. Część działki nr 195 o powierzchni 3,00 ha położona w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 1 052,60 zł
- wadium - 210,50 zł
- przetarg z godz. 103 5
- wynegocjowana cena – 2 300,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Magdaleny Bajor
3. Część działki nr 135/1 o powierzchni 3,50 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 571,20 zł
- wadium - 114,20 zł
- przetarg z godz. 104 5
- wynegocjowana cena – 1 400,00 zł
- wydzierżawiona dla Pana Zdzisława Jakubowskiego

Głuszyca, 28-09-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK
1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25
na dzierżawę części działki nr 107/9 o powierzchni 0,0054 ha (B) położonej w Głuszycy,
przy ul. Grunwaldzkiej 25 – dzierżawa na cele rolne (ogródek przydomowy) na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 5,40 zł
- wadium - 1,08 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek nr 106 i 105 o łącznej
powierzchni 1,51 ha położonych w Grzmiącej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 479,10 zł
- wadium - 95,80 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:12
3. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do dzierżawców graniczących
z wydzierżawianą częścią działki nr 23/7 o powierzchni 3,06 ha położoną w Kolcach –
dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 861,60 zł
- wadium - 172,30 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:25
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 195 o powierzchni
3,00 ha położonej w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 1 052,60 zł
- wadium - 210,50 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:35
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 135/1
o powierzchni 3,5 ha połoŜonej w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 571,20 zł
- wadium - 114,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:45Głuszyca, 06-08-2012 r.


Burmistrza Głuszycy

Informuję, Że w dniu 06.08.2012 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz
budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy (dzierżawa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą).
Część działki nr 173/22, 175/9, 232 o pow. 4,1162 ha położona w Łomnicy:
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (miesięcznie) - 270,00 zł netto
- wadium - 54,00 zł.
Działka nie została wydzierżawiona
Niniejsza informację podaję się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj.
od 06.08.2012 r. do 14.08.2012 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |