Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

Głuszyca, 09-11-2012 r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 07.11.2012 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę działki, wg poniższego opisu:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1. Działka nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha (ŁV – 0,0381 ha, PsIV – 0,9183 ha) położona w Głuszycy, obręb 2 przy ul. Kościuszki 11 – dzierżawa na cele rolne
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 328,40 zł
- wadium - 65,70 zł
- przetarg z godz. 100 0
- wynegocjowana cena - 338,40 zł
- wydzierżawiona dla Pana Przemysława Skiby
do zapłaty – 5,69 zł
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od 07.11.2012 r. do 14.11.2012 r.
Głuszyca, 04-10-2012 r.

Głuszyca, 03-10-2012 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 28.09.2012 r. przeprowadzone zostały przetargi na dzierżawę działek, wg poniższego
opisu:

PRZETARGI USTNE OGRANICZONE:
1. Część działki nr 107/9 o powierzchni 0,0054 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy
ul. Grunwaldzkiej 25 – dzierżawa na ogródek przydomowy
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 5,40 zł
- wadium - 1,08 zł
- przetarg z godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
- wynegocjowana cena - 5,50 zł
- wydzierżawiona dla Pani Sabiny Krawczyk
2. Część działki nr 23/7 o powierzchni 3,06 ha położona w Kolcach – dzierżawa na cele rolne:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 861,60 zł
- wadium - 172,30 zł
- przetarg z godz. 102 5
- wynegocjowana cena - 871,60 zł
- wydzierżawiona dla Pana Jerzego Musza
PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
1. Działki nr 106 i 105 o łącznej powierzchni 1,51 ha położone w Grzmiącej – dzierżawa na cele rolne:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 479,10 zł
- wadium - 95,80 zł
- przetarg z godz. 101 2
- wynegocjowana cena – 760,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Agaty Rolki
2. Część działki nr 195 o powierzchni 3,00 ha położona w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 1 052,60 zł
- wadium - 210,50 zł
- przetarg z godz. 103 5
- wynegocjowana cena – 2 300,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Magdaleny Bajor
3. Część działki nr 135/1 o powierzchni 3,50 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 571,20 zł
- wadium - 114,20 zł
- przetarg z godz. 104 5
- wynegocjowana cena – 1 400,00 zł
- wydzierżawiona dla Pana Zdzisława Jakubowskiego

Głuszyca, 28-09-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK
1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25
na dzierżawę części działki nr 107/9 o powierzchni 0,0054 ha (B) położonej w Głuszycy,
przy ul. Grunwaldzkiej 25 – dzierżawa na cele rolne (ogródek przydomowy) na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 5,40 zł
- wadium - 1,08 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek nr 106 i 105 o łącznej
powierzchni 1,51 ha położonych w Grzmiącej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 479,10 zł
- wadium - 95,80 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:12
3. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do dzierżawców graniczących
z wydzierżawianą częścią działki nr 23/7 o powierzchni 3,06 ha położoną w Kolcach –
dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 861,60 zł
- wadium - 172,30 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:25
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 195 o powierzchni
3,00 ha położonej w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 1 052,60 zł
- wadium - 210,50 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:35
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 135/1
o powierzchni 3,5 ha połoŜonej w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 571,20 zł
- wadium - 114,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:45Głuszyca, 06-08-2012 r.


Burmistrza Głuszycy

Informuję, Że w dniu 06.08.2012 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz
budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy (dzierżawa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą).
Część działki nr 173/22, 175/9, 232 o pow. 4,1162 ha położona w Łomnicy:
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (miesięcznie) - 270,00 zł netto
- wadium - 54,00 zł.
Działka nie została wydzierżawiona
Niniejsza informację podaję się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj.
od 06.08.2012 r. do 14.08.2012 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Głuszyca, 17-07-2012 r.

 

 INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
Z I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA DZIERŻAWĘ
NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK
Informuję, Że w dniu 13.07.2012 r. o godz. 10:00 odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części działki nr 554 o powierzchni 0,0236 ha (RV) połoŜonej w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne
na okres 3 lat.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 3,85 zł
- wadium - 0,77 zł
- wynegocjowana cena - 5,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Stanisławy Urbańskiej
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 16.07.2012 r. do 23.07.2012 r.


Głuszyca, 06-07-2012 r.


 

 


Głuszyca, 14-06-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

1. Część działki nr 554 o powierzchni 0,0236 ha (RV) położona w Głuszycy Górnej
– dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 3,85 zł
- wadium - 0,77 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 13 lipca 2012 r. (piątek) o godz. 10:00, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie do dnia 9 lipca 2012 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 16, pierwsze piętro budynku Urzędu. Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Głuszyca, 16-05-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

Informuję, że w dniu 16.05.2012 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz
budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy (dzierżawa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą).
Część działki nr 173/22, 175/9, 232 o pow. 4,1162 ha położona w Łomnicy:
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (miesięcznie) - 451,13 zł netto
- wadium - 90,23 zł.
Działka nie została wydzierżawiona


Głuszyca, 12.04.2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG


na dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy ( mapa )

 Głuszyca, 14.02.2012 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

informuję, że w dniu 13 lutego 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg (pisemny nieograniczony) na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy na działce nr 173/22 o pow. ok. 2 7507 ha
Cena wywoławcza – 673, 90 zł. Wadium 134, 80 zł.
Wyciąg nie został wydzierżawiony. Nikt nie złożył oferty.

Głuszyca, 03.02.2012 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z I przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę niżej podanych działek

 1. Część działki nr 502/21 o powierzchni 0,0231 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy ul. Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pani Wiesławy Skowrońskiej.
 2. Część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Wiesława Tomalika.
 3. Część działki nr 265/20 o powierzchni 4,2150 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Tadeusza Woźnego.
 4. Działka nr 308/13 o powierzchni 4,1100 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Marka Andruszko
  Część działki nr 308/13 o powierzchni 0.4300 ha (Ps VI) zostanie wydzierżawiona na rzecz wyłonionego oferenta nieodpłatnie.

Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od 03.02.2012 r. do 09.02.2012 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 13.01.2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA DRUGI PRZETARG

na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy. (mapka)

Głuszyca, 09-01-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ
NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 1. Część działki nr 502/21 o powierzchni 0,0231 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy ul. Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 2. Część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 3. Część działki nr 265/20 o powierzchni 4,2150 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 4. Działka nr 308/13 o powierzchni 4,1100 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  Część działki nr 308/13 o powierzchni 0.4300 ha (Ps VI) zostanie wydzierżawiona na rzecz wyłonionego oferenta nieodpłatnie.

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 3 lutego 2012 r. (piątek) w godzinach wyszczególnionych w ogłoszeniu, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 29-11-201 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy

Głuszyca, 04.08.2011 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 04.08.2011 r. od godz. 9:10 do 10:00 odbyły się następujące przetargi na dzierżawę działek:

 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 167/8, Łomnica, o pow. 0,58 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 103, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0317 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 435/15, Głuszyca obręb 1, o pow. 0,0100 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 144, obręb Łomnica, o pow. 0,0174 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 493/18, obręb Głuszyca 1, o pow. 0,0055 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 10/3, obręb Głuszyca 2, o pow. 1,4537 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 148, obręb Głuszyca Górna,

Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od 04.08.2011 r. do 11.08.2011 r. oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Przygotowała: Mariola Szarata

Głuszyca, 04-07-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 • Część działki nr 167/8 o powierzchni 0,58 ha / ŁIV 0,05 ha, R IVb - 0,37 ha, PsIV - 0,16 ha / położona w Łomnicy - działka rolna / na okres 3 lat
 • Część działki nr 103 o powierzchni 0,0317 ha / R IV b - 0,0317 ha / położona w Głuszycy obręb II - działka rolna / na okres 3 lat /.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2011 roku o godzinie 9:10 i 9:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

 • Część działki nr 435/15 o powierzchni 0,0100 ha / B - 0,0100 ha / położonej w Głuszycy obręb I - / cele rolne / - na okres 3 lat.
 • Część działki nr 144 o powierzchni 0,0174 ha / B - 0,0174 ha / położonej w Łomnicy / cele rolne / - na okres 3 lat.
 • Część działki nr 493/18 o powierzchni 0,0055 ha / B - 0,0055 ha /położonej w Głuszycy obręb I /cele rolne / na okres 3 lat.
  Głuszyca, dnia 29.07.2011 r.
  INFORMACJA   BURMISTRZA
  Informuję, że została wycofana z przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 493/18 o powierzchni 0,0055 ha położona w Głuszycy obręb I. Wadium wpłacone na w/w działkę zostanie zwrócone
  .
  •  
 • Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2011 roku o godzinie 9:30, 9:40  oraz 9:50 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Część działki nr 10/3 o powierzchni 1,4537 ha (RIVb – 1,2550 ha; RV – 0,1987 ha) położona w Głuszycy obręb 2 – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - cena wywoławcza (czynsz roczny) - 387,10 zł
  - wadium - 77,40 zł
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.00
  Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 4 sierpnia 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.


  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Część działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha (ŁIV – 6,7472ha) położona w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
  - cena wywoławcza (czynsz roczny) - 2 184,07 zł
  - wadium - 436,81 zł
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.10
  Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 4 sierpnia 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  Burmistrz Głuszycy
  (-)Alicja Ogorzelec

  Głuszyca, 20.05.2011 r.

  INFORMACJA
  Burmistrza Głuszycy

   

   

   

   

   

   

  Informuję, że został unieważniony przetarg ustny nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha położonej w Głuszycy Górnej.
  Wadium wpłacone na w/w działkę zostanie zwrócone.

  Burmistrz Głuszycy
  (-)Alicja

  AKTY PRAWNE

  OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

  MIENIE KOMUNALNE

  Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

  INFORMATOR INTERESANTA

  INFORMACJE ARCHIWALNE

  INNE

   

   

   

   

  do góry  |