Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                            Głuszyca, dnia 06 listopada  2012 r.                            Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej
na dzień 09 listopada 2012 r. o godz. 16.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2012 rok,
b. w sprawie zmiany Uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025,
c. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”,
d. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”.
Zakończenie obrad.
                                                      
                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                (-) Grzegorz Pieroń                       
    Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
              
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |