Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZAPRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK
1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25
na dzierżawę części działki nr 107/9 o powierzchni 0,0054 ha (B) położonej w Głuszycy,
przy ul. Grunwaldzkiej 25 – dzierżawa na cele rolne (ogródek przydomowy) na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 5,40 zł
- wadium - 1,08 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek nr 106 i 105 o łącznej
powierzchni 1,51 ha położonych w Grzmiącej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 479,10 zł
- wadium - 95,80 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:12
3. Pierwszy przetarg ustny ograniczony do dzierżawców graniczących
z wydzierżawianą częścią działki nr 23/7 o powierzchni 3,06 ha położoną w Kolcach –
dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 861,60 zł
- wadium - 172,30 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:25
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 195 o powierzchni
3,00 ha położonej w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 1 052,60 zł
- wadium - 210,50 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:35
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 135/1
o powierzchni 3,5 ha połoŜonej w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 571,20 zł
- wadium - 114,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:45Głuszyca, 06-08-2012 r.


Burmistrza Głuszycy

Informuję, Że w dniu 06.08.2012 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz
budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy (dzierżawa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą).
Część działki nr 173/22, 175/9, 232 o pow. 4,1162 ha położona w Łomnicy:
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (miesięcznie) - 270,00 zł netto
- wadium - 54,00 zł.
Działka nie została wydzierżawiona
Niniejsza informację podaję się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj.
od 06.08.2012 r. do 14.08.2012 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Głuszyca, 17-07-2012 r.

 

 INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
Z I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA DZIERŻAWĘ
NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK
Informuję, Że w dniu 13.07.2012 r. o godz. 10:00 odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części działki nr 554 o powierzchni 0,0236 ha (RV) połoŜonej w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne
na okres 3 lat.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 3,85 zł
- wadium - 0,77 zł
- wynegocjowana cena - 5,00 zł
- wydzierżawiona dla Pani Stanisławy Urbańskiej
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 16.07.2012 r. do 23.07.2012 r.


Głuszyca, 06-07-2012 r.


 

 


Głuszyca, 14-06-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

1. Część działki nr 554 o powierzchni 0,0236 ha (RV) położona w Głuszycy Górnej
– dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 3,85 zł
- wadium - 0,77 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 13 lipca 2012 r. (piątek) o godz. 10:00, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie do dnia 9 lipca 2012 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 16, pierwsze piętro budynku Urzędu. Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Głuszyca, 16-05-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

Informuję, że w dniu 16.05.2012 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, odbył się przetarg pisemny nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz
budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy (dzierżawa wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą).
Część działki nr 173/22, 175/9, 232 o pow. 4,1162 ha położona w Łomnicy:
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (miesięcznie) - 451,13 zł netto
- wadium - 90,23 zł.
Działka nie została wydzierżawiona


Głuszyca, 12.04.2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG


na dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem „Łomnickiej Chaty”, zlokalizowanych w Łomnicy ( mapa )

 Głuszyca, 14.02.2012 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

informuję, że w dniu 13 lutego 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg (pisemny nieograniczony) na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy na działce nr 173/22 o pow. ok. 2 7507 ha
Cena wywoławcza – 673, 90 zł. Wadium 134, 80 zł.
Wyciąg nie został wydzierżawiony. Nikt nie złożył oferty.

Głuszyca, 03.02.2012 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z I przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę niżej podanych działek

 1. Część działki nr 502/21 o powierzchni 0,0231 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy ul. Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pani Wiesławy Skowrońskiej.
 2. Część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Wiesława Tomalika.
 3. Część działki nr 265/20 o powierzchni 4,2150 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Tadeusza Woźnego.
 4. Działka nr 308/13 o powierzchni 4,1100 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat. Wydzierżawiona dla Pana Marka Andruszko
  Część działki nr 308/13 o powierzchni 0.4300 ha (Ps VI) zostanie wydzierżawiona na rzecz wyłonionego oferenta nieodpłatnie.

Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od 03.02.2012 r. do 09.02.2012 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 13.01.2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA DRUGI PRZETARG

na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy. (mapka)

Głuszyca, 09-01-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ
NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 1. Część działki nr 502/21 o powierzchni 0,0231 ha (B) położona w Głuszycy, obręb 1 przy ul. Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 2. Część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 3. Część działki nr 265/20 o powierzchni 4,2150 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
 4. Działka nr 308/13 o powierzchni 4,1100 ha (Ps V) położona w Sierpnicy – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  Część działki nr 308/13 o powierzchni 0.4300 ha (Ps VI) zostanie wydzierżawiona na rzecz wyłonionego oferenta nieodpłatnie.

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 3 lutego 2012 r. (piątek) w godzinach wyszczególnionych w ogłoszeniu, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 29-11-201 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy

Głuszyca, 04.08.2011 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 04.08.2011 r. od godz. 9:10 do 10:00 odbyły się następujące przetargi na dzierżawę działek:

 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 167/8, Łomnica, o pow. 0,58 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 103, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0317 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 435/15, Głuszyca obręb 1, o pow. 0,0100 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 144, obręb Łomnica, o pow. 0,0174 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 493/18, obręb Głuszyca 1, o pow. 0,0055 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 10/3, obręb Głuszyca 2, o pow. 1,4537 ha:
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 148, obręb Głuszyca Górna,

Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od 04.08.2011 r. do 11.08.2011 r. oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Przygotowała: Mariola Szarata

Głuszyca, 04-07-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 • Część działki nr 167/8 o powierzchni 0,58 ha / ŁIV 0,05 ha, R IVb - 0,37 ha, PsIV - 0,16 ha / położona w Łomnicy - działka rolna / na okres 3 lat
 • Część działki nr 103 o powierzchni 0,0317 ha / R IV b - 0,0317 ha / położona w Głuszycy obręb II - działka rolna / na okres 3 lat /.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2011 roku o godzinie 9:10 i 9:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

 • Część działki nr 435/15 o powierzchni 0,0100 ha / B - 0,0100 ha / położonej w Głuszycy obręb I - / cele rolne / - na okres 3 lat.
 • Część działki nr 144 o powierzchni 0,0174 ha / B - 0,0174 ha / położonej w Łomnicy / cele rolne / - na okres 3 lat.
 • Część działki nr 493/18 o powierzchni 0,0055 ha / B - 0,0055 ha /położonej w Głuszycy obręb I /cele rolne / na okres 3 lat.
  Głuszyca, dnia 29.07.2011 r.
  INFORMACJA   BURMISTRZA
  Informuję, że została wycofana z przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 493/18 o powierzchni 0,0055 ha położona w Głuszycy obręb I. Wadium wpłacone na w/w działkę zostanie zwrócone
  .
  •  
 • Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2011 roku o godzinie 9:30, 9:40  oraz 9:50 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Część działki nr 10/3 o powierzchni 1,4537 ha (RIVb – 1,2550 ha; RV – 0,1987 ha) położona w Głuszycy obręb 2 – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - cena wywoławcza (czynsz roczny) - 387,10 zł
  - wadium - 77,40 zł
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.00
  Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 4 sierpnia 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.


  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Część działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha (ŁIV – 6,7472ha) położona w Głuszycy Górnej – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
  - cena wywoławcza (czynsz roczny) - 2 184,07 zł
  - wadium - 436,81 zł
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.10
  Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 4 sierpnia 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  Burmistrz Głuszycy
  (-)Alicja Ogorzelec

  Głuszyca, 20.05.2011 r.

  INFORMACJA
  Burmistrza Głuszycy

   

   

   

   

   

   

  Informuję, że został unieważniony przetarg ustny nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha położonej w Głuszycy Górnej.
  Wadium wpłacone na w/w działkę zostanie zwrócone.

  Burmistrz Głuszycy
  (-)Alicja Ogorzelec

  Głuszyca, 05.05.2011 r.

  INFORMACJA
  Burmistrza Głuszycy

  Informuję, że w dniu 05.05.2011 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek.

  Głuszyca, 08.04.2011 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  1. Część działki nr 544/11 o powierzchni 0,0217 ha (B–0,0217ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 10.15
  2. Część działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha (ŁIV –6,7472ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
   - przetarg odbędzie się o godz. 10.25
  3. Działka nr 150 o powierzchni 1,2987 ha (ŁV –1,2987ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 10.35
  4. Działka nr 139 o powierzchni 1,8506 ha (RV –0,7946ha,ŁIV -1,0560ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 10.45
  5. Działka nr 141 o powierzchni 0,3727 ha (ŁIV –0,3727ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 10.55
  6. Część działki nr 170/9 o powierzchni 2,5995 ha (PsIV –0,5995ha,RV–2,0ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 11.10
  7. Działka nr 194 o powierzchni 2,8701 ha (ŁIV –1,6813ha,RIVb–1,1888ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 11.20
  8. Działka nr 199 o powierzchni 1,1536 ha (ŁIV –0,4750ha,RV –0,6786ha) położona w Głuszycy Górnej
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 11.30
  9. Część działki nr 23/7 o powierzchni 3,2 ha (ŁV –2,7788ha,PsIV –0,4131ha) położona w Kolcach
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 11.45
  10. Działka nr 421/1 o powierzchni 0,3369 ha (RIVb–0,2900ha,RV –0,0469ha) położona w Głuszycy obręb 1
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 11.55
  11. Działka nr 417/33 o powierzchni 0,7625 ha (PsIV –0,7625ha) położona w Głuszycy obręb 1
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 12.10
  12. Działka nr 10/3 o powierzchni 2,5410 ha (PsIV –0,1873ha;RIVb–1,2550ha; RV –1,0987ha) położona w Głuszycy obręb 2
   – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
   - przetarg odbędzie się o godz. 12.20

  Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 5 maja 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
  Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

  W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

  Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 16, pierwsze piętro budynku Urzędu.

  Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

  Burmistrz Głuszycy
  (-) Alicja Ogorzelec

  Głuszyca, 18.02.2011 r.

  INFORMACJA
  dotycząca przetargu na dzierżawę działek z dnia 10.02.20110 r.

  Głuszyca, 05.01.2011 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH  DZIAŁ
  EK

  1. Część działki nr 532 o powierzchni 0,0340 ha / R III b - 0,0340 ha położona w Głuszycy obręb 1./ cele rolne / - na okres 3 lat.
  2. Działka nr 56/1 o powierzchni 1,08 ha / PsIV - 0,31 ha, PsV - 0,40 ha, R IVb 0,16 ha RV - 0,21 ha / położona w Sierpnicy / działka rolna / - na okres 3 lat


  BURMISTRZ  GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  1. Część działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha / B - 0,0018 ha / położonej w Głuszycy Obr. 1 / teren pod garaż / - na okres 3 lat/.
  2. Część działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha /B - 0,0018 ha / położonej w Głuszycy obręb 1 /teren pod garaż / - na okres 3 lat.

  BURMISTRZ  GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  1. Część działki nr 381/2 o powierzchni 0,0157 ha / B - 0,0157 ha / położonej w Głuszycy Górnej - / cele rolne / - na okres 3 lat.
  2. Część działki nr 27/2 o powierzchni 0,0577 ha / B - 0,0577 ha położonej w Głuszycy obręb 1 / cele rolne / - na okres 3 lat.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY  OGRANICZONY
  Do użytkownika przy ul. Grunwaldzkiej  55
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  1. Działka nr 65/1 o powierzchni 0,0008 ha / B - 0,008 ha / położona w Głuszycy obręb 2, / cele gospodarcze / - na okres 3 lat.

   

  Głuszyca, 29.10.2010 r.

  INFORMACJA
  Burmistrza Głuszycy


  Informuję, że w dniu 29.10.2010 r. od godz. 9:00 do 10:00 odbyły się na dzierżawę działek:

  1. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 105/7, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0417 ha:
  2. Drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 117/2, Głuszyca obręb 1, o pow. 0,0084 ha:
  3. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 23/2, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0016 ha:
  4. Drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 27/4, obręb Grzmiąca, o pow. 0,4469 ha:
  5. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 36, obręb Łomnica, o pow. 0,25 ha:
  6. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 185, obręb Sierpnica, o pow. 0,94 ha:

  Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od 29.10.2010 r. do 05.11.2010 r. oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

  (-) Burmistrz Głuszycy
  Wojciech Durak

  Przygotował: Tomasz Krzak

   


   

  01-10-2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  BURMISTRZ  GŁUSZYCY
  OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
  DO MIESZKAŃCÓW budynku przy ul. Sienkiewicza 12
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
  NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  BURMISTRZ GŁUSZYCY
  OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

   


   

  26-07-2010 r.

  INFORMACJA
  Burmistrza Głuszycy

  Informuję, że w dniu 23 lipca 2010 roku:

  • o godzinie 900 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0084 ha położonej w Głuszycy obręb I - / teren pod ogródek/ na okres 3 lat.
   -
   Działka nie została wydzierżawiona.
  • o godzinie 910 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
   -
   Działka została wydzierżawiona.
  • o godzinie 920 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 23/2 o powierzchni 0,0016 ha położonej w Głuszycy obręb II - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
   -
   Działka nie została wydzierżawiona.
  • o godzinie 930 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę; części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat
   -
   Działka została wydzierżawiona.
  • o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 395 o powierzchni 0,0416 ha położonej w Głuszycy obręb I - /działka rolna/ na okres 3 lat.
   -
   Działka została wydzierżawiona.
  • o godzinie 1040 odbył się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 27/4 o powierzchni 0,4469 ha położonej w Grzmiącej  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
   -
   Działka nie została wydzierżawiona.
  • o godzinie 1100 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 85/3 o powierzchni 0,4500 ha położonej w Łomnicy  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
   -
   Działka została wydzierżawiona.

  23-06-2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

   

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
  DO MIESZKAŃCÓW budynku przy ul. Sienkiewicza 12
  NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI


 • 26-05-2010 r.
 •  

  BURMISTRZ GŁUSZYCY

   


   

  20-04-2010 r.

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

   


   

  29.03.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE DNIA 23.03.2010 r. ODBYŁY SIĘ PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  w godz. od 900 do 940 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1551 ha położonej w Grzmiącej, części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1300 ha położonej w Grzmiącej, działka nr 94 o powierzchni 0,4800 ha położona w Grzmiącej, oraz działka nr 85/4 o powierzchni 0,04 ha położona w Łomnicy.

  o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I

  o godzinie 1040  odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 70 o powierzchni 0,0100 ha położonej w Głuszycy Górnej.

   


   

  22.02.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,00 do 9,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55

   


   

  BURMISTRZ  GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,30 do 9,35 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

   


   

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 10,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

  30.12.2009 r.
  INFORMACJA Burmistrza Miasta Głuszycy: informuję, że w dniu 30.12.2009 roku o godzinie 10,10 do 10,40 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha  położonej w Głuszycy obręb I, części działki nr 109  o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obręb I,  działka nr 164/2  o powierzchni 0,9564 ha położona w Głuszycy obręb II, część działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha położonej w Głuszycy obręb II oraz II przetarg ustny nieograniczony na część działki nr 58/2 o powierzchni 0,0091 ha położonej w Głuszycy obręb I

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha oraz części działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha. Działki położone w Głuszycy, obszar II ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy Obr. I - teren pod garaż (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 109 o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obr. I (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek nr: 89/10 o pow. 0,0104 ha, 469/2 o pow. 0

  AKTY PRAWNE

  OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

  MIENIE KOMUNALNE

  Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

  INFORMATOR INTERESANTA

  INFORMACJE ARCHIWALNE

  INNE

   

   

   

   

  do góry  |