Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 27 czerwca 2012 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXVII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

  3. Podjęcie uchwał:

3.1. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna” w Głuszycy.

3.2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

      3.3. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

  1. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz PierońZgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminyAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |