Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2012 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2012 r. >

Nr 121/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 112/O/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 120/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 111/O/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy.

Nr 118/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolce na terenie Gminy Głuszyca"

Nr 117/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: przeglądu i uporządkowania stanu mienia.

Nr 116/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 115/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 114/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 113/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Nr 112/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 111/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 110/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 109/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych

Nr 108/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 107/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 106/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 105/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Świetlicy Integracyjnej w drodze spisu z natury

Nr 104/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 103/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 102/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 92/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 101/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie Burmistrza Głuszycy w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 100/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem "Łomnickiej Chaty" ,zlokalizowanych w Łomnicy

Nr 99/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 97/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy i dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 96/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 95/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu Oceniającego Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 94/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 93/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 92/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 91/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko ds. płac

Nr 90/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji.

Nr 89/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania strategi oświatowej na lata 2013-2020

Nr 88/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902 m2), 389 (4093 m2) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995 m2)"

Nr 87/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko ds. płac

Nr 86/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji.

Nr 85/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 84/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej

Nr 83/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego

Nr 82/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: sposobu i trybu gospodarowania składkami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Głuszyca

Nr 81/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Jacka Kędzierskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 79/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 78a/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszyca na lata 2011-2025

Nr 78/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 77/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 76/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy i dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy.

Nr 75/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu nadzorującego przegląd gwarancyjny zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa nawierzchni drogi ul. Polna w Głuszycy - usuwanie skutków powodzi 2009"

Nr 74/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Dolnej w Głuszycy"

Nr 73/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 72/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 71/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do sprawie wyborów

Nr 70/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy.

Nr 69/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 68/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu nadzorującego przegląd gwarancyjny zadania inwestycyjnego pn.: "Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy"

Nr 67/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy

Nr 66/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych w kotłowni przy ul. Łukasiewicza w Głuszycy

Nr 65/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 64/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Zrządzenia Nr 173/2009 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nr 63/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 62/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 61/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 60/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 59/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 58/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 57/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 39a w Łomnicy działki nr 168/6 o powierzchni 0,2270 ha położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej

Nr 56/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Nr 55/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 54/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Nr 53/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2012 roku.

Nr 52/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkol na rok szkolny 2012/2013 prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Nr 51/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw Obchodów 50-lecia nadania Praw Miejskich

Nr 50/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 37/O/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszca na lata 2011-2025.

Nr 49/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej.

Nr 48/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 47/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Nr 46/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkaniowego.

Nr 45/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 101/3 o powierzchni 0,7779 ha położonej w Sierpnicy

Nr 44/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 43/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 42/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki : nr 70/12 o powierzchni 0,1058 ha i nr 70/13 o powierzchni 0,0920 ha położonej w Grzmiącej przy ul. Lipowej

Nr 41/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę : nr 69/4 o powierzchni 0,1700 ha położonej w Sierpnicy przy ul. Świerkowej

Nr 40/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej na lata 2012-2020

Nr 39/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Nr 38/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 210 o powierzchni 0,0864 ha położonej w Głuszycy przy ul. Gdańskiej

Nr 37/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.

- Załącznik do z 37


Nr 36/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Głuszyca na rok 2012 , planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Głuszyca na 2012 rok odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Nr 35/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2011 rok , informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca za 2011rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury.

Nr 34/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych inwestycji w toku.

Nr 33/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: powołania zespołów do przeprowadzania inwentaryzacji komórek gospodarczych.

Nr 32/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Nr 31/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Częstochowskiej 1 w Głuszycy działki nr 486/11 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej

Nr 30/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do protokólarnego przejęcia lokalu socjalnego na boisku sportowym

Nr 29/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Łomnicy, zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem "Łomnickiej Chaty"

Nr 28/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 27/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca.

  • Załącznik nr 1 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Głuszyca. 
  • Załącznik nr 2 - Informacje dodatkowe od nr 1 do 21

Nr 26/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha, nr 86/2 o powierzchni 0,6415 ha położonych w Głuszycy, obręb 001, działki nr 214/2 o powierzchni 0,1743 ha położoną w Głuszycy, obręb 0002,działek: nr 389/2 o powierzchni 0,1880 ha, nr 335/4 o powierzchni 0,7347 ha położonych w Głuszycy Górnej i działek nr 105 o powierzchni 0,6100 ha, nr 106 o powierzchni 0,9000 ha położonych w Grzmiącej.

Nr 25/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej na lata 2012-2020.

Nr 24/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 23/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 414/66 o powierzchni 0,0019 ha położonej w Głuszycy, obręb 001 będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 414/68 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Głuszycy, obręb 0001 stanowiącą własność Wiesławy i Romualda Serafin

Nr 22/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 21/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 113/O/2011 z 07.12.2011 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Nr 20/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 19/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Głuszyca

Nr 18/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 392/1 o pow. 0.0719 ha położoną w Sierpnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do własciciela działek graniczących z działką nr 392/1

Nr 17/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 16/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych.

Nr 15/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: zasad zagospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indiwidualnej i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwacje odzieży roboczej dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Nr 14/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie: pprzeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Głuszyca podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Nr 13/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięscy w konkursie na "Najpiękniejsze Logo i Hasło Promocyjne" Gminy Głuszyca.

Nr 12/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Łomnicy.

Nr 11/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 10/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji celem dokonania naboru ma młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej.

Nr 9/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyłonienia dwóch wykonawców/trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu: „GłuszycKie szkoły sukcesu" wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr 8/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wystrój Świąteczny w Gminie Głuszyca.

Nr 7/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na realizację zadania związanego z wynajmem sprzętu i świadczeniem usług transportowych do wykonania zadań w ramach robót publicznych i innych zleconych przez Gminę Głuszyca w 2012 roku.

Nr 6/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych.

Nr 5/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych.

Nr 4/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy.

Nr 3/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzezcz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 2/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na dostarczanie materiałów biurowych i środków czystości na 2012 rok.

Nr 1/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca na rok 2012.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |