Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

16-07-2012 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 14 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,

o godz. 1000 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/2, o powierzchni 0,1562 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. ( mapa )

o godz. 1015 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/3, o powierzchni 0,1254 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. ( mapa )

o godz. 1030 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/4, o powierzchni 0,1187 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8.
( mapa )

o godz. 1045 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej , stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/5, o powierzchni 0,1606 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8.
( mapa )

 

 

 

 

Głuszyca, 04-07-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

 

 


II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. SIENKIEWICZA 1
Powierzchnia lokalu - 261,65, m2
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi - 2570/10 000
CENA WYWOŁAWCZA 100 000 zł
WADIUM 10 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 81
Powierzchnia lokalu - 154,19 m2 – lokal do remontu
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi - 1880/10 000
CENA WYWOŁAWCZA 70 000 zł
WADIUM 7 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.


Głuszyca, 03-07-2012 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


 


 • Informuję, że w dniu 03 lipca 2012 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 261,65 m2 położonego przy
  ul. Sienkiewicza 1 w Głuszycy Cena wywoławcza 107 000,00 zł. Wadium 10 700,00 zł  Lokal użytkowy nie został sprzedany.
 • Informuję, że w dniu 03 lipca 2012 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego składającego się z sali o powierzchni 154,19 m2 i pomieszczenia przynależnego o powierzchni 8,08 m2 położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 81 Cena wywoławcza 75 000,00 zł. Wadium 7 500,00 zł Lokal użytkowy nie został sprzedany.
 • Informuję, że w dniu 02.07.2012 r. o godz. 10:00 miał miejsce przetarg na sprzedaż następujących działek:
  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 210, Głuszyca obręb 2, przy ul. Gdańskiej o pow. 0,0864 ha:
  - cena wywoławcza 15 000,00 zł
  - wadium 1 500,00 zł
  - wynegocjowana cena 15 150,00 zł + 23% VAT
  - sprzedana dla Pana Marka Popowskiego zam. w Brzegu


Głuszyca, 04-06-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 210 o powierzchni 0,0864 ha
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Gdańskiej, obręb 2
Numer księgi wieczystej - 5897/8
Opis nieruchomości - na działce zostanie ustalona służebność drogowa (dojazd do działki nr 214/1)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (B-MN 1.3)
Cena wywoławcza nieruchomości - 15 000,00 zł
Wielkość wadium - 1 500,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 02 lipca 2012 roku (poniedziałek),
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 01-06-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ 81
Powierzchnia lokalu - 154,19 m2 – lokal do remontu
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi - 1880/10 000
CENA WYWOŁAWCZA 75 000 zł
WADIUM 7 500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2012 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL.SIENKIEWICZA 1
Powierzchnia lokalu - 261,65, m2
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi - 2570/10 000
CENA WYWOŁAWCZA 107 000 zł
WADIUM 10 700 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 03 lipca 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

Głuszyca, 25-05-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

informuje, że w dniu 25 maja 2012 roku o godz. 10:00 i o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu miały miejsce przetargi:

1) I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 210 o powierzchni 0,0864 ha położonej przy ul. Gdańskiej w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 30 000, 00 zł. Wadium 3000, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

2) I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 214/2 o powierzchni 0,1743 ha położonej przy ul. Gdańskiej w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 3 000, 00 zł. Wadium 300, 00 zł.
Działka została sprzedana za cenę 3100,00 zł. Nabywcą działki został Pan Marek Popowski.

Głuszyca, 18-05-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

 Informuje, że w dniu 18 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż:

1) Działki nr 130 o powierzchni 0,1893 ha położonej w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej
Cena wywoławcza – 8 400,00 zł. Wadium – 840,00zł.
Działka została sprzedana za cenę 8 400, 00zł plus 23% podatku vat 1932,00zł
Razem: 10 332,00zł.
Nabywcą działki zostali Państwo Maria i Lesław Pokorscy.

Informuje, że w dniu 18 maja 2012 roku w godz. 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 , 11:30, ,11:45 ,,12:00 , 12:15, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce II przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

1) Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 54 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.
2) Działka nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 44 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.
3) Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 41 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 100,00 zł
Działka nie została sprzedana.
4) Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 53 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 300,00 zł
Działka nie została sprzedana.
5) Działka NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 26 000,00 zł
Wielkość wadium - 2 600,00 zł
Działka nie została sprzedana.
6) Działka NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 34 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.
7) Działka NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.
8) Działka NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 33 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 300,00 zł
Działka nie została sprzedana.
9) Działka NR 417/32 o powierzchni 0,5221 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 301 000,00 zł
Wielkość wadium 30 100,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Głuszyca, 11-05-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

Informuje, że w dniu 11 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż:

1) Działki nr 454/1 o powierzchni 0,0387 ha położonej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej
Cena wywoławcza – 11 000,00 zł. Wadium – 1 100,00zł.
Działka została sprzedana za cenę 11 500, 00zł plus 23% podatku vat 2645,00zł
Razem: 14 145,00zł.
Nabywcą działki został Pan Przemysław Włodzimierz Trubowicz.

Informuje, że w dniu 11 maja 2012 roku w godz. 10:15, 10:30, 10:45,  11:00, 11:15 , 11:30 , w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głuszycy miały miejsce
I przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

1) Działka nr 414/74 o powierzchni 0,0020 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                             -      350,00 zł
Działka nie została sprzedana.

2) Działka nr 414/63 o powierzchni 0,0020 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                             -      350,00 zł
Działka nie została sprzedana.

3) Działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  208 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     20 800,00 zł
Działka nie została sprzedana.

4) Działka nr 86/2 o powierzchni 0,6415 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  308 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     30 800,00 zł
Działka nie została sprzedana.

5) Działka nr 389/2 o powierzchni 0,1880 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  117 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     11 700,00 zł
Działka nie została sprzedana.

6) Działka nr 335/4 o powierzchni 0,7347 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  193 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     19 300,00 zł
Działka nie została sprzedana.

7) Działka nr 105 o powierzchni 0,6100 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  255 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     25 500,00 zł
Działka nie została sprzedana.

8) Działka nr 106 o powierzchni 0,9000 ha
Cena wywoławcza nieruchomości    -  376 000,00 zł
Wielkość wadium                             -     37 600,00 zł
Działka nie została sprzedana.


Głuszyca, 24-04-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 214/2 o powierzchni 0,1743 ha
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Gdańskiej, obręb 2
Numer księgi wieczystej - 5897/8
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Tereny rolne
Cena wywoławcza nieruchomości - 3 000,00 zł
Wielkość wadium - 300,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 210 o powierzchni 0,0864 ha
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Gdańskiej, obręb 2
Numer księgi wieczystej - 5897/8
Opis nieruchomości - na działce zostanie ustalona służebność drogowa (dojazd do działki nr 214/1)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (B-MN 1.3)
Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 000,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 20-04-2012 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 417/32 o powierzchni 0,5221 ha ( MAPA )
Działka położona w atrakcyjnym miejscu Głuszycy  Przy głównej ulicy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego.
Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - BRAK
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny usług i obsługi kominikacji
Cena wywoławcza nieruchomości - 301 000,00 zł
Wielkość wadium - 30 100,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 MAJA 2012 roku (piątek), o godz. 12:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/2 o powierzchni 0,1562 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 54 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 400,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/3 o powierzchni 0,1254 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 44 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 400,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/4 o powierzchni 0,1187 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 41 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 100,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek),o godz. 10:45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 327/5 o powierzchni 0,1606 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Warszawskiej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 53 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 300,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 000,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 11:45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 26 000,00 zł
Wielkość wadium - 2 600,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 11:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 33 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 300,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 12:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Górnej, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 30169/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 34 000,00 zł
Wielkość wadium - 3 400,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2012 roku (piątek), o godz. 11:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.


OGŁOSZENIE O OGRANICZONYCH DO UŻYTKOWNIKÓW I WŁAŚCICIELI
DZIAŁEK GRANICZĄCYCH Z DZIAŁKĄ NR 130 ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BURMISTRZ GŁUSZYCY


Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza że w dniu 18 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania

1) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 130, o powierzchni 0,1893 ha, opisana w KW Wałbrzych 80606/1.
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak planu zagospodarowania przestrzennego
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi pisemne ograniczone do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 130 zostały przeprowadzone: pierwszy – w dniu 27 lutego 2012 r., drugi – w dniu 06 kwietnia 2012 r, zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza do rokowań wynosi 8 400,00zł,
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania Grzmiąca – działka nr 130” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 14 maja 2012 roku do godz. 1500
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 840,00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 14 maja 2012 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialne
11) Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 18 maja 2012 roku o godz. 10,00
12) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
13) termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań
14) Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości
15) w razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Urząd Miejski w Głuszycy może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
16) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 1) bądź pod numerem telefonu 74 8866741
 

Głuszyca, 06-04-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA


 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 86/2 o powierzchni 0,6415 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Sienkiewicza, obręb 1
Numer księgi wieczystej - 77377/2
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo drogi nr 381 Wałbrzych - Kłodzko
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI USŁUG
Cena wywoławcza nieruchomości - 308 000,00 zł
Wielkość wadium - 30 800,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek),o godz. 10:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 105 o powierzchni 0,6100 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Grzmiącej przy ul. Wiejskiej
Numer księgi wieczystej - 31099/5
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnej miejscowości o dużych walorach turystycznych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Cena wywoławcza nieruchomości - 255 000,00 zł
Wielkość wadium - 25 500,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek),o godz. 11:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 106 o powierzchni 0,9000 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Grzmiącej przy ul. Wiejskiej
Numer księgi wieczystej - 31099/5
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnej miejscowości o dużych walorach turystycznych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Cena wywoławcza nieruchomości - 376 000,00 zł
Wielkość wadium - 37 600,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek), o godz. 11:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 269/10 o powierzchni 0,2744 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca przy ul. Kolejowa, obręb 1
Numer księgi wieczystej - brak
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo osiedla domków jednorodzinnych
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Cena wywoławcza nieruchomości - 208 000,00 zł
Wielkość wadium - 20 800,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 335/4 o powierzchni 0,7347 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca Górna przy ul. Granicznej
Numer księgi wieczystej - 79326/4
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo drogi do przejścia granicznego z Czechami (Janoviĉky)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Cena wywoławcza nieruchomości - 193 000,00 zł
Wielkość wadium - 19 300,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek),o godz. 11:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 389/2 o powierzchni 0,1880 ha ( MAPA )
Położenie nieruchomości - Głuszyca Górna przy ul. Kłodzkiej
Numer księgi wieczystej - 80636/0
Opis nieruchomości - działka położona w atrakcyjnym miejscu, bezpośrednie sąsiedztwo drogi nr 381 Wałbrzych - Kłodzko
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - BRAK PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Cena wywoławcza nieruchomości - 117 000,00 zł
Wielkość wadium - 11 700,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2012 roku (piątek),o godz. 10:45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

Burmistrz Głuszycy Informuje, że w dniu 06 kwietnia 2012 roku w godz. 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 , 11:30 ,11:45 ,12:00 , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce I przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

1) Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 89 000,00 zł
Wielkość wadium - 8 900,00 zł
Działka nie została sprzedana.
2) Działka nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 73 000,00 zł
Wielkość wadium - 7 300,00 zł
Działka nie została sprzedana.
3) Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 67 000,00 zł
Wielkość wadium - 6 700,00 zł
Działka nie została sprzedana.
4) Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 88 000,00 zł
Wielkość wadium - 8 800,00 zł
Działka nie została sprzedana.
5) Działka NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 42 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 200,00 zł
Działka nie została sprzedana.
6) Działka NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 56 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 600,00 zł
Działka nie została sprzedana.
7) Działka NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 49 000,00 zł
Wielkość wadium - 4 900,00 zł
Działka nie została sprzedana.
8) Działka NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 54 000,00 zł
Wielkość wadium - 5 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.
9) Działka NR 417/32 o powierzchni 0,5221 ha
Cena wywoławcza nieruchomości - 501 000,00 zł
Wielkość wadium 50 100,00 zł
Działka nie została sprzedana.

 

Burmistrz Głuszycy informuje, że w dniu 06 KWIETNIA 2012 roku o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce:

II przetarg (pisemny ograniczony do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 130 ) na sprzedaż działki nr 130 o powierzchni 0,1893 ha położonej w Grzmiącej.
Cena wywoławcza – 15 000, 00 zł. Wadium 1 500, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 06 kwietnia 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r.

Głuszyca, 02-04-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA 

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W dniu 11 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11, o godz. 10:00 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
1) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 454/1, o powierzchni 0,0387 ha, obręb Głuszyca Górna, opisana w KW Wałbrzych 79018/2.
2) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – brak planu zagospodarowania przestrzennego
3) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami
4) dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 05 maja 2011 r., drugi – w dniu 06 lipca 2011 r zakończyły się wynikiem negatywnym
5) cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 000,00zł
6) Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Kłodzka w Głuszycy Górnej– działka nr 454/1” można składać w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w terminie do dnia 08 maja 2012 roku do godz. 16:00
7) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
8) warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 1 100, 00zł, płatne przelewem na konto nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 Bank Zachodni WBK O/Głuszyca do dnia 08 maja 2012 r.
9) wadium wpłacone przez uczestnika rokowań , który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań
10) cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatek vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej
11) koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca
12) termin za

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |