Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

Głuszyca, dnia 09.01.2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 414/66 o powierzchni 0,0019 ha

Głuszyca, dnia 08.11.2011r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

informuje, że w dniu 07 listopada 2011 roku o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha , powierzchnia budynku 1415,54 m2 położonej przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy.

Cena wywoławcza – 1 800 000, 00 zł. Wadium 180 000, 00 zł.

Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 07 listopada 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r.

BURMISTRZ
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, dnia 27.10.2011r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że  w dniu  27  października  2011   roku o   godz.1000 w  siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 45,85 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 12 w Głuszycy Górnej

Cena wywoławcza 70 000,00 zł. Wadium 7 000,00 zł
Lokal użytkowy nie został sprzedany.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 27.10.2011 roku do dnia 03.11.2011 roku.

Zastępca Burmistrza
/-/ Krzysztof Kotowicz

Głuszyca, 11-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/67 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 300,00 zł
Wielkość wadium                       -      330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/68 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -      350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1015  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/75 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -      350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1030  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

Głuszyca, 06-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY
NA CELE USŁUG MEDYCZNYCH (
mapka)
 

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA, obręb 0002
Numer księgi wieczystej   -  20508/6 (Wałbrzych)
Opis nieruchomości         - DZIAŁKA NR 109/2 O POW. 1415,54 m2
RODZAJ UŻYTKU – Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości   -   1 800 000,00 zł
Wielkość wadium                            -   180 000,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 07 listopada 2011 roku (poniedziałek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 05-10-2011 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 04 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,
zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania
:

 • o godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczona numerem 327/2, o powierzchni 0,1562 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1015 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/3, o powierzchni 0,1254 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1030 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/4, o powierzchni 0,1187 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1045 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/5, o powierzchni 0,1606 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
 • o godz. 1100 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/1, o powierzchni 0,0937 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1115 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/2, o powierzchni 0,1092 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1130 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/3, o powierzchni 0,1355 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
 • o godz. 1145 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/2, o powierzchni 0,1111 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
 • o godz. 1200 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/3, o powierzchni 0,1237 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
 • o godz. 1215 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 454/1, o powierzchni 0,0387 ha, obręb Głuszyca Górna, opisana w KW Wałbrzych 79018/2.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 72 o powierzchni 0,2215 ha
I DZIAŁKI NR 565 o powierzchni 0,0209 ha

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA GÓRNA
Numer księgi wieczystej   -  Wałbrzych 21041
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – N, Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  teren usług komunikacji drogowej - parkingi
Cena wywoławcza nieruchomości    -  25 000,00 zł
Wielkość wadium                        -     2 500,00 zł

Głuszyca, 27-09-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 roku w godz. 1000, 1015, 1030, 1045,  1100, 1115, 1130, 1145, 1200, 1215 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości:

 1. Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  84 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     8 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działka nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  70 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     7 000,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 3. Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  64 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     6 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 4. Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  84 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     8 400,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 5. Działka NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  40 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     4 000,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 6. Działka NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  46 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     4 600,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 7. Działka NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  56 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     5 600,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 8. Działka NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  47 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     4 700,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 9. Działka NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  51 000,00 zł
  Wielkość wadium                        -     5 100,00 zł
  Działka nie została sprzedana.
 10. Działka NR 454/1 o powierzchni 0,0387 ha
  Cena wywoławcza nieruchomości    -  21 000,00 zł
  Wielkość wadium                               2 100,00 zł
  Działka nie została sprzedana.

Głuszyca, 23-09-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

 • Lokalu użytkowego połozonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 12
  • powierzchnia lokalu = 45,85 m2
  • udział w nieruchomosci wspólnej = 3769/10000
  • cena wywoławcza = 70 000 zł
  • wadium = 7 000 zł

Przetarg odbędzie sie 27 października 2011 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, prz ul. Grunwaldzkiej 55

Głuszyca, 24-07-2011 r.

OGŁOSZENIE
O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza:

 

Głuszyca, 07-07-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuje, że w dniu 06 lipca 2011 roku o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 454/1 o powierzchni 0,0387 ha położonej przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej.
Cena wywoławcza – 25 500, 00 zł. Wadium 2 550, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Głuszyca, 13-06-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

DZIAŁKI  NR 454/1 o powierzchni 0,0387 ha

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA GÓRNA
Numer księgi wieczystej - 79018/2
Opis nieruchomości - DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - RODZAJ UŻYTKU – B
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  brak planu zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości   -   25 500,00 zł
Wielkość wadium -  2 550,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 06 lipca 2011 roku (środa),o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

Głuszyca, 11-05-2011 r.

I N F O R M A C J A
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 05 maja 2011 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż działki nr 454/1 o powierzchni 0,0387 ha położonej przy    ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej.
Cena wywoławcza – 27 000, 00 zł.
Wadium  - 2 700, 00 zł.
Działka nie została sprzedana. Nikt nie wpłacił wadium.

Informuje, że w dniu 05 maja 2011 roku w godz. 12.30, 12.45, 13.00, 13.15,  13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30 siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce II przetargi (ustne nieograniczone) na sprzedaż działek:

Działka nr 327/2
Cena wywoławcza nieruchomości    -  84 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   8 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 327/3
Cena wywoławcza nieruchomości    -  70 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   7 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 327/4
Cena wywoławcza nieruchomości    -  64 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   6 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 327/5
Cena wywoławcza nieruchomości    -  84 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   8 400,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 819/1
Cena wywoławcza nieruchomości    -  40 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   4 000,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 819/2
Cena wywoławcza nieruchomości    -  46 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   4 600,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 819/3
Cena wywoławcza nieruchomości    -  56 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   5 600,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 518/2
Cena wywoławcza nieruchomości    -  47 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   4 700,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Działka nr 518/3
Cena wywoławcza nieruchomości    -  51 000,00 zł
Wielkość wadium                  -   5 100,00 zł
Działka nie została sprzedana.

Głuszyca, 08-04-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK:

 • NR 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
 • NR 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
 • NR 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
 • NR 327/5 o powierzchni 0,1606 haDziałki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Warszawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych (mapka).

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej).

 • NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
 • NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha
 • NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
 • NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
 • NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha
  Działki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych. (
  mapka)

  Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
  Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej)

Głuszyca, 07-04-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 454/1 o powierzchni 0,0387 ha.

 • Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA GÓRNA
 • Numer księgi wieczystej - 79018/2
 • Opis nieruchomości - DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - RODZAJ UŻYTKU – B
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania
 • Cena wywoławcza nieruchomości - 27 000,00 zł
 • Wielkość wadium - 2 700,00 zł
 • Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05 MAJA 2011 roku (czwartek), o godz. 1000 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55

Głuszyca, 01-04-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuję, że w dniu 31 marca 2011 roku w godz. 1000, 1015, 1030, 1045  1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce I przetargi (ustne nieograniczone) na sprzedaż działek:

 1. Działka NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha,
  działka nie została sprzedana.
 2. Działka NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha,
  działka nie została sprzedana.
 3. Działka NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha,
  działka nie została sprzedana.
 4. Działka NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha,
  działka nie została sprzedana.
 5. Działka NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha,
  działka nie została sprzedana.

Głuszyca, 22-03-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 21 marca 2011 roku w godz. 1000, 1015, 1030, 1045  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce I przetargi (ustne nieograniczone) na sprzedaż działek:

 1. Działka nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha.
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działka nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha.
  Działka nie została sprzedana.
 3. Działka nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha.
  Działka nie została sprzedana.
 4. Działka nr 327/5 o powierzchni 0,1606 ha.
  Działka nie została sprzedana.

Głuszyca, 04-03-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy


Informuje, że w dniu 24 lutego 2011 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,24 m2 wraz z przynależnymi piwnicami Nr 6 o pow: 2,77 m2 i Nr 6a o pow: 14,76 m2  położonego przy ul. Grunwaldzkiej 43/6 w Głuszycy

Cena wywoławcza 75 000,00 zł. Wadium 7 500,00 zł

Lokal mieszkalny został sprzedany za cenę 75 750,00 zł.
Nabywca Katarzyna Starzyńska i Tomasz Starzyński.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 04.03.2011 roku do dnia 11.03.2011 roku.

 

Głuszyca, 24-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁEK

 • NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
 • NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha
 • NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
 • NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
 • NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha

Działki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych. (mapka)

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Opis nieruchomości -
RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej)


Głuszyca, 22-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

 • NR 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
 • NR 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
 • NR 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
 • NR 327/5 o powierzchni 0,1606 ha

Działki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Warszawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych (mapka).

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej -
77137/8
Opis nieruchomości -
RODZAJ UŻYTKU –
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej).

Głuszyca, 1-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze budynku
przy ul. Grunwaldzkiej  nr 43/6 w Głuszycy
.

 • Lokal składa się z : 3-ch pokoi, kuchni , łazienki z w.c.
  i 2  przedpokoi o pow. 66,24 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne Nr 6 o pow.2,77 m2  i Nr 6a o pow.14,76 m2 Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 67/1 wynosi – 1723/10 000 części.

Głuszyca, dnia 9. 12. 2010 roku

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

 • Informuję, że w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg na sprzedaż: Działki nr 153
  o powierzchni 0,2219 ha położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Głuszycy.

Głuszyca, dnia 02. 12. 2010 roku

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

 • Informuję, że w dniu 02 grudnia 2010 roku o godz. 1000
  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  o powierzchni 66,24 m2 wraz z przynależnymi piwnicami Nr 6 o pow. 2,77 m2 i Nr 6a o powierzchni 14,76 m2  położonego przy ul. Grunwaldzkiej 43/6 w Głuszycy.

23-11-2010 r.

Burmistrz Głuszycy Informuje,
że w dniu 22 listopada 2010 roku o godz. 1000 i o godz. 1015
w siedzibie Urzędu
miały miejsce  rokowania na sprzedaż:

 • Działki nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
 • Działki nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy

09-11-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki nr 153 o powierzchni 0,2219 ha


Działka położona w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Bolesława Chrobrego w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi łączącej miasto Głuszyca z Rybnicą Leśną. [ mapka ]

02-11-2010 r.

INFORMACJA
o przetargu z dnia 29.10.2010 r.

Informuję, że w dniu 29 października 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 39a/10 o powierzchni 21,87 m2.

22-10-2010 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 22 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,

o godz. 1000 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 372/1, o powierzchni 0,1430 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 78011/6.

o godz. 1015 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 372/2, o powierzchni 0,0885 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 78011/6.

 


 

22-10-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ Nr 43/6 W GŁUSZYCY.

 


 

01-10-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO
POŁOŻONEGO W ŁOMNICY PRZY ULICY SUDECKIEJ 39a/10

 


 

20-09-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuje, że w dniu 17 września 2010 roku o godz. 1000 i o godz. 1015
w siedzibie Urzędu miały miejsce II przetargi (ustne nieograniczone)
na sprzedaż działek:

 1. Działki nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 72 000,00 zł. Wadium 7 200,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działki nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 45 000,00 zł. Wadium 4 500,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy
na czas od dnia 17 września 2010 r. do dnia 24 września 2010 r.

BURMISTRZ
(-) Wojciech Durak

 


 

14-09-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
na I piętrze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 43/6 w Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
II przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym
położonej w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej nr 74

20-08-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki  Nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha

[
mapa]

Burmistrz Głuszycy
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki  Nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha

[
mapa]

 

16-08-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha położonej przy ul. Dolnej w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 73 000,00 zł. Wadium 7 300, 00 zł. Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia 23 sierpnia 2010 r.

28-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 • Informuje, że w dniu 28 lipca 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym o pow. 284,40 m2  położonej przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Głuszycy.
  Ograniczenie do użytkownika przedmiotowej nieruchomości, lokalu użytkowego.
  Cena wywoławcza  – 94 981,00  zł. Wadium 10% –   9 498,00 zł.
  Nieruchomość  nie została sprzedana. Użytkownik nie wpłacił wadium

21-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha. (mapka)

 

16-07-2010 r.

Burmistrza Głuszycy informuje,
 
że w dniu 16 lipca 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż;
Działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej
przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 2 000,00 zł. Wadium 200,00 zł.
Działka została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2010 r.

Głuszyca, 23-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LOKALEM UŻYTKOWYM POŁOŻONEJ W GŁUSZYCY PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ Nr 74

 

23-06-2010 r.

Burmistrza Głuszycy informuje,
że w dniu 23 czerwca 2010 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony)
na sprzedaż działki nr 559/1 o powierzchni 0,0850 ha położonej przy
ul. Górnej w Głuszycy.

16-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 123/6 o powierzchni 0,0073 ha.

 

31-05-2010 r.

Burmistrza Głuszycy Informuje,
że w dniu 28 maja 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 123/7 o powierzchni 0,0441 ha położonej przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy.
Działka  została sprzedana za cenę 14 786,40 zł

Burmistrza Głuszycy Informuje,
że w dniu 28 maja

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |