Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

Głuszyca, 11-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/67 o powierzchni 0,0019 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane –
Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 300,00 zł
Wielkość wadium                       -     
330,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/68 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    - 
3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -      350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1015  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
-
DZIAŁKI NR 414/75 o powierzchni 0,0020 ha (mapka)

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej   -  (gruntowa) WAŁBRZYCH 76478/3
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego (działka pod garaż)
Cena wywoławcza nieruchomości    -  3 500,00 zł
Wielkość wadium                        -     
350,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2011 roku (poniedziałek),  o godz. 1030  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

Głuszyca, 06-10-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY
NA CELE USŁUG MEDYCZNYCH (
mapka)
 

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA, obręb 0002
Numer księgi wieczystej   -  20508/6 (Wałbrzych)
Opis nieruchomości         - DZIAŁKA NR 109/2 O POW. 1415,54 m2
RODZAJ UŻYTKU – Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości   -   1 800 000,00 zł
Wielkość wadium                            -   180 000,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 07 listopada 2011 roku (poniedziałek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Głuszyca, 05-10-2011 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 04 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,
zostaną przeprowadzone w obecności uczestników
rokowania
:

  • o godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczona numerem 327/2, o powierzchni 0,1562 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
  • o godz. 1015 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/3, o powierzchni 0,1254 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
  • o godz. 1030 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/4, o powierzchni 0,1187 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
  • o godz. 1045 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 327/5, o powierzchni 0,1606 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 77137/8. (mapka)
  • o godz. 1100 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/1, o powierzchni 0,0937 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
  • o godz. 1115 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/2, o powierzchni 0,1092 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
  • o godz. 1130 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 819/3, o powierzchni 0,1355 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30169/0. (mapka)
  • o godz. 1145 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/2, o powierzchni 0,1111 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
  • o godz. 1200 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 518/3, o powierzchni 0,1237 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 30167. (mapka)
  • o godz. 1215 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 454/1, o powierzchni 0,0387 ha, obręb Głuszyca Górna, opisana w KW Wałbrzych 79018/2.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 72 o powierzchni 0,2215 ha
I DZIAŁKI NR 565 o powierzchni 0,0209 ha

Położenie nieruchomości  -  GŁUSZYCA GÓRNA
Numer księgi wieczystej   -  Wałbrzych 21041
Opis nieruchomości          -  RODZAJ UŻYTKU – N, Bi
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  teren usług komunikacji drogowej - parkingi
Cena wywoławcza nieruchomości    -  25 000,00 zł
Wielkość wadium                        -     2 500,00 zł

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |