Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >

Głuszyca, 16-06-2011 r.

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs na nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
.

Stanowisko pracy:  inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji - pełny wymiar czasu pracy.

Głuszyca, 15-06-2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
z dnia 06 czerwca 2011 roku
.

Głuszyca, 26-05-2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć „Możesz więcej” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do konkursu przystąpiły kandydatki:

 • Anna Borek
 • Marta Michalska

Ze względu na spełnienie wszelkich kryteriów wyboru, na stanowisko trenera została wybrana Pani Anna Borek z Wałbrzycha.

Głuszyca, 11.05.2011 r.

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs na nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
.

Głuszyca, 10.05.2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko trenera
do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Pewnym krokiem w przyszłość”.

Wymagania podstawowe:  minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu inicjatyw młodzieżowych i wolontariatu;

Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy z grupą;

Zakres obowiązków: 

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych w okresie - maj/czerwiec 2011r.
 • współpraca z koordynatorem projektu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
 • sporządzenie raportu końcowego z przebiegu zajęć
 • przygotowanie parady szkolnej

Głuszyca, 03-03-2011 r.

LISTA
kandydatów na stanowisko dyrektora
Centrum Kultury–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

 1. Joanna Dobrowolska-Bielecka – zam. w Wałbrzychu
 2. Magdalena Jarosz - zam. w Łomnicy
 3. Krzysztof Karwowski - zam. w Głuszycy
 4. Edward Kozłowicz - zam. w Wałbrzychu
 5. Adam Kołecki zam. w Wałbrzychu
 6. Monika Mordowska zam. w Łomnicy
 7. Anna Waligóra-Stupnicka zam. w Wałbrzychu
 8. Radosław Zychal zam. w Głuszycy

LISTA
kandydatów zakwalifikowanych do drugiej części konkursu

 1. Joanna Dobrowolska-Bielecka
 2. Magdalena Jarosz

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku przeprowadzonego konkursu, kandydatem na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, wyłonionym w drodze głosowania jest Pani Magdalena Jarosz.

Sporządziła: Urszula Zaleska - inspektor ds. oświaty i spraw społecznych, tel. /74/ 88-66-748

Głuszyca, 25-01-2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko psychologa

do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Pewnym krokiem w przyszłość”.

Głuszyca, 21-01-2011 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

Głuszyca, 10-01-2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko psychologa
do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Pewnym krokiem w przyszłość”.

Głuszyca, 27-08-2010 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 38, 58 – 340 Głuszyca
ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA D/S TECHNICZNYCH
Oferty przyjmowane są do dnia 15.09.2010 r. do godz. 15:00

Sporządziła: ZUMiK,


 

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, 11-08-2010 r.

 

LISTA
kandydatów  na stanowisko   dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

1. Dorota Hałas        –    zam. w Głuszycy

2. Tomasz Kuczaj    -     zam. w Nowej Rudzie

3. Elżbieta Pasek      -     zam. w Głuszycy

4. Monika Rejman    -    zam. w Głuszycy

LISTA
kandydatów zakwalifikowanych do drugiej części konkursu :

1. Dorota Hałas

2. Tomasz Kuczaj

3. Monika Rejman

Rozstrzygnięcie  konkursu

W wyniku przeprowadzonego konkursu,  kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy, wyłonionym w drodze głosowania jest Pani Dorota Hałas.

Sporządziła: Urszula Zaleska- inspektor ds. oświaty i spraw społecznych
tel. /74/ 88-66-748

 


Głuszyca, 05-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
nr 3 w GŁUSZYCY.

 • Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem:
  "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy"
  w pok. nr 1 - Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miejski w Głuszycy. ul.Grunwaldzka 55, w terminie  do dnia  26 lipca 2010 r.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

przygotowała: U. Zaleska

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |