Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca, 06-06-2011 r.

herb GłuszycyBurmistrz Głuszycy
zaprasza Mieszkańców
na spotkanie


Serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Głuszyca na spotkanie.

Tematy:
1. Stan budżetu Gminy,
2. Plac manewrowy między garażami.

Spotkanie odbędzie się 
9 czerwca 2011 r. (czwartek),
o godz. 18°°
w Szkole Podstawowej Nr 3
w Głuszycy.
      

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 01-06-2011 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy  informuje, że Sąd  Okręgowy w Świdnicy  ustalił dla Gminy Głuszyca 4 ławników.

  • do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  - 2,
  • do  Wydziału Pracy   - 2,

których Rada Miejska  powinna wybrać w terminie do 30 października 2011r.

W związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2011 r.  należy zgłaszać kandydatów na ławników zgodnie z art. 162 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gminy kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia.

Z poważaniem

z up Burmistrza
Józef Piksa
Zastępca Burmistrza


Głuszyca, 02-02-2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głuszycy informuje, że w Urzędzie Miejskim w Głuszycy prowadzony jest rejestr osób chętnych do dokonania zamiany mieszkania.

Oferty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul Grunwaldzka 55,  pokój nr 1.

Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
/-/ Alicja Ogorzelec


 

 

 

 

Głuszyca, 28-01-2011 r.

Informacja Burmistrza Głuszycy
w sprawie:

ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
z dnia 27 styczna 2011 r
.

BONIFIKATA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

 


 

Głuszyca, 27-01-2011 r.

Zaproszenie na spotkanie z Burmistrzem Głuszycy

Burmistrz Głuszycy zaprasza kwaterodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 1300 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, sala nr 11.

Burmistrz Głuszycy
Alicja Ogorzelec

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |