Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2011 r. >

Głuszyca, 2011-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi.

Numer ogłoszenia: 109060-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja:

____________________________

Głuszyca, 2011-05-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Głuszyca: Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy.

Numer ogłoszenia: 98892-2011; data zamieszczenia:04.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

dokumentacja w postaci plików spakowanych (ZIP)

_____________________________________

Głuszyca, 2011-05-13

Lista
podmiotów zakwalifikowanych, po wpłaceniu wadium, do przetargu na dzierżawę mienia ciepłowniczego w Głuszycy
:

 1. DZT SERVICE SP.Z O. O.
  UL. WAŁBRZYSKA 7A
  58-160 ŚWIEBODZICE
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGRTYKI CIEPLNEJ
  UL. OGRODOWA 19
  58-306 WAŁBRZYCH

Głuszyca, 22-04-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

pierwszy przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę na okres 10 lat tj. od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 maja 2021 r. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie ciepłownicze Gminy Głuszyca przy ul. Kolejowej o mocy cieplnej wynoszącej 3,5 MW z urządzeniami i gruntem o powierzchni ogólnej 3,42 położonej na działkach nr 76/2, nr 79, nr 440 obręb Grzmiąca posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 26053 w Sadzie Rejonowym w Wałbrzychu wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi na terenie miasta Głuszyca oraz sprzętem mechanicznym.

 • CENA WYWOŁAWCZA -  0,40 za 1 m2 powierzchni nieruchomości
  tj. 13.860 zł plus 23 % VAT
 • WADIUM- 15,000 złotych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |