Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

Głuszyca, 08.04.2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 1. Część działki nr 544/11 o powierzchni 0,0217 ha (B–0,0217ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.15
 2. Część działki nr 148 o powierzchni 6,7472 ha (ŁIV –6,7472ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat:
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.25
 3. Działka nr 150 o powierzchni 1,2987 ha (ŁV –1,2987ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.35
 4. Działka nr 139 o powierzchni 1,8506 ha (RV –0,7946ha,ŁIV -1,0560ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.45
 5. Działka nr 141 o powierzchni 0,3727 ha (ŁIV –0,3727ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 10.55
 6. Część działki nr 170/9 o powierzchni 2,5995 ha (PsIV –0,5995ha,RV–2,0ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 11.10
 7. Działka nr 194 o powierzchni 2,8701 ha (ŁIV –1,6813ha,RIVb–1,1888ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 11.20
 8. Działka nr 199 o powierzchni 1,1536 ha (ŁIV –0,4750ha,RV –0,6786ha) położona w Głuszycy Górnej
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 11.30
 9. Część działki nr 23/7 o powierzchni 3,2 ha (ŁV –2,7788ha,PsIV –0,4131ha) położona w Kolcach
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 11.45
 10. Działka nr 421/1 o powierzchni 0,3369 ha (RIVb–0,2900ha,RV –0,0469ha) położona w Głuszycy obręb 1
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 11.55
 11. Działka nr 417/33 o powierzchni 0,7625 ha (PsIV –0,7625ha) położona w Głuszycy obręb 1
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 12.10
 12. Działka nr 10/3 o powierzchni 2,5410 ha (PsIV –0,1873ha;RIVb–1,2550ha; RV –1,0987ha) położona w Głuszycy obręb 2
  – dzierżawa na cele rolne na okres 3 lat.
  - przetarg odbędzie się o godz. 12.20

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 5 maja 2011 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 16, pierwsze piętro budynku Urzędu.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 18.02.2011 r.

INFORMACJA
dotycząca przetargu na dzierżawę działek z dnia 10.02.20110 r.

Głuszyca, 05.01.2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH  DZIAŁ
EK

 1. Część działki nr 532 o powierzchni 0,0340 ha / R III b - 0,0340 ha położona w Głuszycy obręb 1./ cele rolne / - na okres 3 lat.
 2. Działka nr 56/1 o powierzchni 1,08 ha / PsIV - 0,31 ha, PsV - 0,40 ha, R IVb 0,16 ha RV - 0,21 ha / położona w Sierpnicy / działka rolna / - na okres 3 lat


BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 1. Część działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha / B - 0,0018 ha / położonej w Głuszycy Obr. 1 / teren pod garaż / - na okres 3 lat/.
 2. Część działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha /B - 0,0018 ha / położonej w Głuszycy obręb 1 /teren pod garaż / - na okres 3 lat.

BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

 1. Część działki nr 381/2 o powierzchni 0,0157 ha / B - 0,0157 ha / położonej w Głuszycy Górnej - / cele rolne / - na okres 3 lat.
 2. Część działki nr 27/2 o powierzchni 0,0577 ha / B - 0,0577 ha położonej w Głuszycy obręb 1 / cele rolne / - na okres 3 lat.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY  OGRANICZONY
Do użytkownika przy ul. Grunwaldzkiej  55
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

 1. Działka nr 65/1 o powierzchni 0,0008 ha / B - 0,008 ha / położona w Głuszycy obręb 2, / cele gospodarcze / - na okres 3 lat.

 

Głuszyca, 29.10.2010 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy


Informuję, że w dniu 29.10.2010 r. od godz. 9:00 do 10:00 odbyły się na dzierżawę działek:

 1. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 105/7, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0417 ha:
 2. Drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 117/2, Głuszyca obręb 1, o pow. 0,0084 ha:
 3. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 23/2, Głuszyca obręb 2, o pow. 0,0016 ha:
 4. Drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 27/4, obręb Grzmiąca, o pow. 0,4469 ha:
 5. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 36, obręb Łomnica, o pow. 0,25 ha:
 6. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 185, obręb Sierpnica, o pow. 0,94 ha:

Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od 29.10.2010 r. do 05.11.2010 r. oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej.

(-) Burmistrz Głuszycy
Wojciech Durak

Przygotował: Tomasz Krzak

 


 

01-10-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
DO MIESZKAŃCÓW budynku przy ul. Sienkiewicza 12
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

 


 

26-07-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 23 lipca 2010 roku:

 • o godzinie 900 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0084 ha położonej w Głuszycy obręb I - / teren pod ogródek/ na okres 3 lat.
  -
  Działka nie została wydzierżawiona.
 • o godzinie 910 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
  -
  Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 920 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 23/2 o powierzchni 0,0016 ha położonej w Głuszycy obręb II - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
  -
  Działka nie została wydzierżawiona.
 • o godzinie 930 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę; części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat
  -
  Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 395 o powierzchni 0,0416 ha położonej w Głuszycy obręb I - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  -
  Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 1040 odbył się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 27/4 o powierzchni 0,4469 ha położonej w Grzmiącej  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  -
  Działka nie została wydzierżawiona.
 • o godzinie 1100 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 85/3 o powierzchni 0,4500 ha położonej w Łomnicy  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  -
  Działka została wydzierżawiona.

23-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
DO MIESZKAŃCÓW budynku przy ul. Sienkiewicza 12
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

 


 

 • 26-05-2010 r.
 •  

  BURMISTRZ GŁUSZYCY

   


   

  20-04-2010 r.

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

   


   

  29.03.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE DNIA 23.03.2010 r. ODBYŁY SIĘ PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  w godz. od 900 do 940 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1551 ha położonej w Grzmiącej, części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1300 ha położonej w Grzmiącej, działka nr 94 o powierzchni 0,4800 ha położona w Grzmiącej, oraz działka nr 85/4 o powierzchni 0,04 ha położona w Łomnicy.

  o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I

  o godzinie 1040  odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 70 o powierzchni 0,0100 ha położonej w Głuszycy Górnej.

   


   

  22.02.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,00 do 9,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55

   


   

  BURMISTRZ  GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,30 do 9,35 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

   


   

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 10,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30.12.2009 r.
  INFORMACJA Burmistrza Miasta Głuszycy: informuję, że w dniu 30.12.2009 roku o godzinie 10,10 do 10,40 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha  położonej w Głuszycy obręb I, części działki nr 109  o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obręb I,  działka nr 164/2  o powierzchni 0,9564 ha położona w Głuszycy obręb II, część działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha położonej w Głuszycy obręb II oraz II przetarg ustny nieograniczony na część działki nr 58/2 o powierzchni 0,0091 ha położonej w Głuszycy obręb I

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha oraz części działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha. Działki położone w Głuszycy, obszar II ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy Obr. I - teren pod garaż (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 109 o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obr. I (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek nr: 89/10 o pow. 0,0104 ha, 469/2 o pow. 0,0018 ha, 174/4 o pow. 0,0045 ha, położonych w Głuszycy oraz dz. nr 544/11 o pow. 0,0153 ha położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 261 o pow. 0,3201 ha oraz działki nr 10/12 o powierzchni 0,0205 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 93 (Ps IV -0,8400 ha) położonej w Grzmiącej (na okres 3 lat)
  (dzierżawca odstąpił od dzierżawy po pierwszym przetargu)
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  01.09.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka nie została wydzierżawiona>

  03.08.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 287/6, położonej w Sierpnicy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  03.08.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  19.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 559/1 o pow. 0,0850 ha oraz działki nr 559/2 o pow. 0,0569 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 500/2 o pow. 0,0021 ha (pod garaż), położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: część działki nr 500/2 o pow. 0,0105 ha oraz część działki 500/2 o pow. 0,0069 ha, położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, nikt nie przystąpił do przetargu>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek: nr 521, 252/2 i  67/8 położonych w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek: nr 93, 92/2 oraz części działki nr 207/3, położonych w Grzmiącej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działkek: nr 58/3, 58/2 i 56/2 położonych w Kolcach (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  26.05.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działkek: nr 204, cz. działki nr 206 w Głuszycy Górnej oraz cz. działki 497/11 w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony>

  26.05.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 31/1 oraz cz. działki 31/4 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 539/6 i cz. działki 500/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka 539/6 została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 70/9 w Grzmiącej i cz. działki 123/3 obręb II w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę cz. działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 135 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  AKTY PRAWNE

  OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

  MIENIE KOMUNALNE

  Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

  INFORMATOR INTERESANTA

  INFORMACJE ARCHIWALNE

  INNE

   

   

   

   

  do góry  |