Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

07-04-2011 r.

Zarządzenie Nr 29/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca
.

SPRAWOZDANIE
ze współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
.

11-10-2010 r. 

Konkurs na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– Promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia na obiektach sportowych Orlik
został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy .
  -przyznana kwota dotacji – 2000 zł
 • Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy .
  -przyznana kwota dotacji – 4000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.


25-08-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
POPRZEZ ZAJĘCIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORLIK

przygotowała: Halina Bartyńska


 

 

 

24-08-2010 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Informuje, że nie rozstrzygnięto konkursu na realizację zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia na obiektach sportowych Orlik ”.
 W  wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęła  żadna  oferta.
Konkurs na powyższe zadanie zostanie ogłoszony ponownie.

przygotowała: Halina Bartyńska 


 21-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZAJĘCIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORLIK

przygotowała: Halina Bartyńska


13-07-2010 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową
został rozstrzygnięty.
wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy
  - przyznana kwota dotacji – 4000 zł
 • Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit” w Głuszycy
  - przyznana kwota dotacji – 2000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

przygotowała: Halina Bartyńska 


 01-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przygotowała: Halina Bartyńska


 26-05-2010 r.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym
z terenu gminy Głuszyca został rozstrzygnięty.

wybrane zostały oferty złożone przez:

 • Rzymskokatolicką Parafię NMP Królowej Polski w Głuszycy ul. Kłodzka 56 -przyznana kwota dotacji: 3000 zł
 • Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 3000 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

przygotowała: H.Bartyńska


17-05-2010 r.

STYPENDIA
ZA NAUKĘ I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
za okres I-VI   2010r
wypłacane będą w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy
od  26 maja  2010 r. od godz.1000-1400
Inspektor ds. Edukacji i Spraw Społecznych

 30.03.2010 r.
 
 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Głuszyca
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 37 pozycja 518 z 26 lutego 2010 r.
akt:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/37/518

02.02.2010 r.
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2010 r.
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

21-04-2010 r.
Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu został rozstrzygnięty. Złożono trzy oferty.
W wyniku  ich rozpatrzenia dotacje przyznano n/w podmiotom :

 • MKS „Włókniarz„ Głuszyca - 24.000,- zł
 • CK-MBP w Głuszycy - 10.000,- zł
 • LZS „Ziemia Wałbrzyska„ -  1.000,- zł

< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |