Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 >2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

>2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

Nr 1/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 2/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 3/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia monitorowania czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy mające na celu zbadanie ekonomicznej efektywności poszczególnych stanowisk i sprawowanych funkcji, na rzecz maksymalizacji zadowolenia klientów urzędu.

Nr 4/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie protokolarnego przekazania Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna.

Nr 5/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 lutego 2011 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie protokolarnego przekazania Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

Nr 6/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urządzie Miejskim w Głuszycy".

Nr 7/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/K/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 8/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marcao 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr l/K/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 9/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 10/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 11/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Załącznik do zarządzenia.

 

Nr 44/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
[Załącznik]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |