Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

informacje o sesjach Rady Miejskiej Głuszycy

Głuszyca, dnia 9 września 2005 r.

 

 
Uprzejmie informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy odbędzie się w dniu 17 września br. o godz. 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 32/2005 i 33/2005.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
6. Organizacja roku szkolnego 2005/06 w placówkach oświatowych gminy.

7. Ocena poziomu estetycznego gminy.

8. Realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie.
10. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

11. Podjęcie uchwał:

11.1 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gluszycy
11.2 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

11.3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

12. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |