Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

Głuszyca, 04-03-2011 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy


Informuje, że w dniu 24 lutego 2011 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,24 m2 wraz z przynależnymi piwnicami Nr 6 o pow: 2,77 m2 i Nr 6a o pow: 14,76 m2  położonego przy ul. Grunwaldzkiej 43/6 w Głuszycy

Cena wywoławcza 75 000,00 zł. Wadium 7 500,00 zł

Lokal mieszkalny został sprzedany za cenę 75 750,00 zł.
Nabywca Katarzyna Starzyńska i Tomasz Starzyński.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 04.03.2011 roku do dnia 11.03.2011 roku.

 

Głuszyca, 24-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁEK

 • NR 819/1 o powierzchni 0,0937 ha
 • NR 819/2 o powierzchni 0,1092 ha
 • NR 819/3 o powierzchni 0,1355 ha
 • NR 518/2 o powierzchni 0,1111 ha
 • NR 518/3 o powierzchni 0,1237 ha

Działki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Górnej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych. (mapka)

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Opis nieruchomości -
RODZAJ UŻYTKU – zurbanizowane tereny niezabudowane
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej)


Głuszyca, 22-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

 • NR 327/2 o powierzchni 0,1562 ha
 • NR 327/3 o powierzchni 0,1254 ha
 • NR 327/4 o powierzchni 0,1187 ha
 • NR 327/5 o powierzchni 0,1606 ha

Działki położone w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Warszawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych (mapka).

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 1
Numer księgi wieczystej - 77137/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  -  zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tereny zabudowy jednorodzinnej).

Głuszyca, 1-02-2011 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze budynku
przy ul. Grunwaldzkiej  nr 43/6 w Głuszycy
.

 • Lokal składa się z : 3-ch pokoi, kuchni , łazienki z w.c.
  i 2  przedpokoi o pow. 66,24 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne Nr 6 o pow.2,77 m2  i Nr 6a o pow.14,76 m2 Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 67/1 wynosi – 1723/10 000 części.

Głuszyca, dnia 9. 12. 2010 roku

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

 • Informuję, że w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg na sprzedaż: Działki nr 153
  o powierzchni 0,2219 ha położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Głuszycy.

Głuszyca, dnia 02. 12. 2010 roku

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

 • Informuję, że w dniu 02 grudnia 2010 roku o godz. 1000
  w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  o powierzchni 66,24 m2 wraz z przynależnymi piwnicami Nr 6 o pow. 2,77 m2 i Nr 6a o powierzchni 14,76 m2  położonego przy ul. Grunwaldzkiej 43/6 w Głuszycy.

23-11-2010 r.

Burmistrz Głuszycy Informuje,
że w dniu 22 listopada 2010 roku o godz. 1000 i o godz. 1015
w siedzibie Urzędu
miały miejsce  rokowania na sprzedaż:

 • Działki nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
 • Działki nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy

09-11-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki nr 153 o powierzchni 0,2219 ha


Działka położona w atrakcyjnym miejscu  przy ul. Bolesława Chrobrego w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi łączącej miasto Głuszyca z Rybnicą Leśną. [ mapka ]

02-11-2010 r.

INFORMACJA
o przetargu z dnia 29.10.2010 r.

Informuję, że w dniu 29 października 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 39a/10 o powierzchni 21,87 m2.

22-10-2010 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Na postawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
ogłasza
że w dniu 22 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 11,

o godz. 1000 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 372/1, o powierzchni 0,1430 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 78011/6.

o godz. 1015 zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowania
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 372/2, o powierzchni 0,0885 ha, obręb 1 Głuszyca, opisana w KW Wałbrzych 78011/6.

 


 

22-10-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ Nr 43/6 W GŁUSZYCY.

 


 

01-10-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO
POŁOŻONEGO W ŁOMNICY PRZY ULICY SUDECKIEJ 39a/10

 


 

20-09-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuje, że w dniu 17 września 2010 roku o godz. 1000 i o godz. 1015
w siedzibie Urzędu miały miejsce II przetargi (ustne nieograniczone)
na sprzedaż działek:

 1. Działki nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 72 000,00 zł. Wadium 7 200,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działki nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 45 000,00 zł. Wadium 4 500,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy
na czas od dnia 17 września 2010 r. do dnia 24 września 2010 r.

BURMISTRZ
(-) Wojciech Durak

 


 

14-09-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
na I piętrze budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 43/6 w Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
OGŁASZA
II przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym
położonej w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej nr 74

20-08-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki  Nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha

[
mapa]

Burmistrz Głuszycy
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
- działki  Nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha

[
mapa]

 

16-08-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha położonej przy ul. Dolnej w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 73 000,00 zł. Wadium 7 300, 00 zł. Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia 23 sierpnia 2010 r.

28-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 • Informuje, że w dniu 28 lipca 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym o pow. 284,40 m2  położonej przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Głuszycy.
  Ograniczenie do użytkownika przedmiotowej nieruchomości, lokalu użytkowego.
  Cena wywoławcza  – 94 981,00  zł. Wadium 10% –   9 498,00 zł.
  Nieruchomość  nie została sprzedana. Użytkownik nie wpłacił wadium

21-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha. (mapka)

 

16-07-2010 r.

Burmistrza Głuszycy informuje,
 
że w dniu 16 lipca 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
miał miejsce I przetarg (ustny nieograniczony) na sprzedaż;
Działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej
przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy.
Cena wywoławcza – 2 000,00 zł. Wadium 200,00 zł.
Działka została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2010 r.

Głuszyca, 23-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LOKALEM UŻYTKOWYM POŁOŻONEJ W GŁUSZYCY PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ Nr 74

 

23-06-2010 r.

Burmistrza Głuszycy informuje,
że w dniu 23 czerwca 2010 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony)
na sprzedaż działki nr 559/1 o powierzchni 0,0850 ha położonej przy
ul. Górnej w Głuszycy.

16-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 123/6 o powierzchni 0,0073 ha.

 

31-05-2010 r.

Burmistrza Głuszycy Informuje,
że w dniu 28 maja 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 123/7 o powierzchni 0,0441 ha położonej przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy.
Działka  została sprzedana za cenę 14 786,40 zł

Burmistrza Głuszycy Informuje,
że w dniu 28 maja 2010 roku o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg (pisemny ograniczony) na sprzedaż działki nr 58 o powierzchni 0,06 ha położonej przy ul. Sudeckiej w Łomnicy.
Działka  została sprzedana za cenę 3535,00 zł.


24-05-2010 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza
I przetarg pisemny ograniczony
na sprzedaż działki nr 559/1 o powierzchni 0,0850 ha

24-05-2010 r.

Burmistrz Głuszycy informuje,

że w dniu 21 maja 2010 roku o godz. 1000 i o godz. 1015 w siedzibie Urzędu miały miejsce II przetargi (ustne nieograniczone) na sprzedaż działek:

 1. Działki nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 80 000,00 zł. Wadium 8000,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.
 2. Działki nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej przy ul. Warskiego w Głuszycy.
  Cena wywoławcza – 50 000,00 zł. Wadium 5000,00 zł.
  Działka nie została sprzedana.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |