Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy

Nr 1/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 518/2 o powierzchni 0,1111 ha, nr 518/3 o powierzchni 0,1237 ha położonych w Głuszycy przy ul. Górnej.

Nr 2/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 327/3 o powierzchni 0,1254 ha, nr 327/4 o powierzchni 0,1187 ha, nr 327/5 o powierzchni 0,1605 ha, nr 327/7 o powierzchni 0,1602 ha, nr 327/8 o powierzchni 0,1393 ha, nr 327/9 o powierzchni 0, 1382 ha, nr 327/10 o powierzchni 0,1076 ha położonych w Głuszycy przy ul. Warszawskiej.

Nr 3/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 819/1 o powierzchni 0,0937 ha, nr 819/2 o powierzchni 0,1092 ha, nr 819/3 o powierzchni 0,1355 ha położonych w Głuszycy przy ul. Górnej.

Nr 4/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji strychów w budynkach gminnych celem adaptacji na lokale mieszkalne.

Nr 5/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji komórek gospodarczych.

Nr 6/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2011.

Nr 7/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 327/2 o powierzchni 0,1562 ha, w Głuszycy przy ul. Warszawskiej.

Nr 8/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 9/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy„ [Załącznik 1]

Nr 10/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 11/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Nr 12/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 90/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2010r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

Nr 13/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lutego 2011 r.w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Nr 14/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy na rok 2011. [Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6]

Nr 15/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 16/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. [Załącznik nr 1]

 

Nr 18/O/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |