Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 >2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

>2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

Nr 1/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 2/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 3/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia monitorowania czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy mające na celu zbadanie ekonomicznej efektywności poszczególnych stanowisk i sprawowanych funkcji, na rzecz maksymalizacji zadowolenia klientów urzędu.

Nr 4/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie protokolarnego przekazania Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |