Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PROJEKT BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2011

Głuszyca, 22-12-2010 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-229/10 z 16 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 13 pkt 3 i art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.] przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/228/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr III/228/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-230/10 z 16 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 13 pkt 12 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/229/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

Uchwała Nr III/229/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2011.

 

Głuszyca, 12-11-2010 r.

Zarządzenie Nr 113/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszyca na lata 2011 ÷ 2025 wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2011 rok.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |