Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO, OBWIESZCZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE

>link do: STRONY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - AKTUALNOŚCI<

>link do: STRONY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - WIZUALIZACJA WYBORÓW

 


02-11-2010 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

we Wrocławiu
z dnia 29 października 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

29-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z  dnia 29 października 2010 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


 

28-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
z dnia 27 października 2010 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


08-11-2010 r.

Zarządzenie Nr 30/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

27-10-2010 r.

Zarządzenie Nr 109/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 28/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


 

14-10-2010 r.

Postanowienie Nr 14/10
Komisarza wyborczego
w Wałbrzychu
z dnia 12 października 2010 r.

  • zmieniające Postanowienie Nr 6/10 z dnia 7 październka 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (z późn. zm).

 


 

08-10-2010 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 8 października 2010 r
.

  • Załącznik Nr 5 - Informacje o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu,
  • Załącznik Nr 39 - Informacja o gminnych i miejskich komisjach wyborczych z siedzibami w gminach położonych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

 


 

06-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych
powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

28-09-2010 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy
z dnia 28 września 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy
z dnia 28 września 2010 r.

o podziale gminy na okręgi wyborcze
dla wyboru Rady Miejskiej Głuszycy

23-09-2010 r.

KOMUNIKAT
Burmistrza Głuszycy
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeniowych z przeznaczeniem na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

16-11-2009 r.
Informacja o terminach przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (ZPOW-603-2/09) PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

29-03-2010 r.
Zarządzenie nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.
Wojewoda Dolnośląski [Załącznik do Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r.]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |