Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 2 listopada 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Porządek obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 46/2010.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
  6. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji za lata 2006-2010.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura 

Podstawa prawna do uczestnictwa: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zmianami)

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |