Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >

Głuszyca, 11-08-2010 r.

 

LISTA

kandydatów  na stanowisko   dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

 

1. Dorota Hałas            zam. w Głuszycy

2. Tomasz Kuczaj    -     zam. w Nowej Rudzie

3. Elżbieta Pasek      -     zam. w Głuszycy

4. Monika Rejman    -    zam. w Głuszycy

 

 

LISTA
kandydatów zakwalifikowanych do drugiej części konkursu :

 

1. Dorota Hałas

2. Tomasz Kuczaj

3. Monika Rejman

 

Rozstrzygnięcie  konkursu

W wyniku przeprowadzonego konkursu, kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy, wyłonionym w drodze głosowania  jest  Pani Dorota  Hałas.

 

 

 

 

Sporządziła:

 

Urszula Zaleska- inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

 

tel. /74/ 88-66-748

 


Głuszyca, 05-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
nr 3 w GŁUSZYCY.

  • Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem:
    "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy"
    w pok. nr 1 - Biuro Obsługi Klienta - Urząd Miejski w Głuszycy. ul.Grunwaldzka 55, w terminie  do dnia  26 lipca 2010 r.
    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

przygotowała: U. Zaleska

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |