Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

26-07-2010 r.

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 23 lipca 2010 roku:

 • o godzinie 900 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0084 ha położonej w Głuszycy obręb I - / teren pod ogródek/ na okres 3 lat.
  - Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 910 odbył się I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 12 na dzierżawę: części działki nr 117/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
  - Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 920 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 23/2 o powierzchni 0,0016 ha położonej w Głuszycy obręb II - /teren pod garaż/ na okres 3 lat.
  - Działka nie została wydzierżawiona.
 • o godzinie 930 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę; części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I - /teren pod garaż/ na okres 3 lat
  - Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 395 o powierzchni 0,0416 ha położonej w Głuszycy obręb I - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  - Działka została wydzierżawiona.
 • o godzinie 1040 odbył się I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 27/4 o powierzchni 0,4469 ha położonej w Grzmiącej  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  - Działka nie została wydzierżawiona.
 • o godzinie 1100 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 85/3 o powierzchni 0,4500 ha położonej w Łomnicy  - /działka rolna/ na okres 3 lat.
  - Działka została wydzierżawiona.

23-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
DO MIESZKAŃCÓW budynku przy ul. Sienkiewicza 12
NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ  DZIAŁKI

 


 

 • 26-05-2010 r.
 •  

  BURMISTRZ GŁUSZYCY

   


   

  20-04-2010 r.

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

   


   

  29.03.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE, ŻE DNIA 23.03.2010 r. ODBYŁY SIĘ PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  w godz. od 900 do 940 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1551 ha położonej w Grzmiącej, części działki nr 70/9 o powierzchni 0,1300 ha położonej w Grzmiącej, działka nr 94 o powierzchni 0,4800 ha położona w Grzmiącej, oraz działka nr 85/4 o powierzchni 0,04 ha położona w Łomnicy.

  o godzinie 950 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha położonej w Głuszycy obręb I

  o godzinie 1040  odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 70 o powierzchni 0,0100 ha położonej w Głuszycy Górnej.

   


   

  22.02.2010 r.

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANYCH DZIAŁEK

  Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,00 do 9,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55

   


   

  BURMISTRZ  GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 9,30 do 9,35 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.

   


   

  BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIŻEJ PODANEJ DZIAŁKI

  Przetarg odbędzie się  w dniu 23.03.2010 roku o godzinie 10,40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55.


   

   

   

   

  30.12.2009 r.
  INFORMACJA Burmistrza Miasta Głuszycy: informuję, że w dniu 30.12.2009 roku o godzinie 10,10 do 10,40 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha  położonej w Głuszycy obręb I, części działki nr 109  o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obręb I,  działka nr 164/2  o powierzchni 0,9564 ha położona w Głuszycy obręb II, część działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha położonej w Głuszycy obręb II oraz II przetarg ustny nieograniczony na część działki nr 58/2 o powierzchni 0,0091 ha położonej w Głuszycy obręb I

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha oraz części działki nr 67/8 o powierzchni 0,0122 ha. Działki położone w Głuszycy, obszar II ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 123/5 o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy Obr. I - teren pod garaż (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 109 o powierzchni 0,7470 ha położonej w Głuszycy obr. I (na okres 3 lat) ...

  01.12.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek nr: 89/10 o pow. 0,0104 ha, 469/2 o pow. 0,0018 ha, 174/4 o pow. 0,0045 ha, położonych w Głuszycy oraz dz. nr 544/11 o pow. 0,0153 ha położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 261 o pow. 0,3201 ha oraz działki nr 10/12 o powierzchni 0,0205 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  20.10.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 93 (Ps IV -0,8400 ha) położonej w Grzmiącej (na okres 3 lat)
  (dzierżawca odstąpił od dzierżawy po pierwszym przetargu)
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  01.09.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka nie została wydzierżawiona>

  03.08.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 287/6, położonej w Sierpnicy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  03.08.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  19.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 559/1 o pow. 0,0850 ha oraz działki nr 559/2 o pow. 0,0569 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 500/2 o pow. 0,0021 ha (pod garaż), położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: część działki nr 500/2 o pow. 0,0105 ha oraz część działki 500/2 o pow. 0,0069 ha, położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, nikt nie przystąpił do przetargu>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek: nr 521, 252/2 i  67/8 położonych w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek: nr 93, 92/2 oraz części działki nr 207/3, położonych w Grzmiącej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  10.06.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działkek: nr 58/3, 58/2 i 56/2 położonych w Kolcach (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

  26.05.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działkek: nr 204, cz. działki nr 206 w Głuszycy Górnej oraz cz. działki 497/11 w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony>

  26.05.2009 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 31/1 oraz cz. działki 31/4 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 539/6 i cz. działki 500/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka 539/6 została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 70/9 w Grzmiącej i cz. działki 123/3 obręb II w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę cz. działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  21.11.2008 r.
  Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 135 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
  <przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

  AKTY PRAWNE

  OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

  MIENIE KOMUNALNE

  Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

  INFORMATOR INTERESANTA

  INFORMACJE ARCHIWALNE

  INNE

   

   

   

   

  do góry  |