Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2010 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

Zarządzenia, których treść nie została opublikowana w wersji elektronicznej może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1 na parterze) lub przesyłając wniosek na adres bok@gluszyca.pl

1/O/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

2/O/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

3/O/210 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy na 2010 rok.
(załączniki: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)

4/O/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

 5/O/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2010. (załącznik)

6/O/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. Boh. Getta 22 w Głuszycy

7/O/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

8/O/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada  2009 r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

9/O/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

10/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego działki nr 252/4
o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 78
.

11/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego działki nr 252/3
o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 78
.

12/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego.

13/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego.

14/O/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada  2009r w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

15/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: określenia szacunkowej wartości gruntów zajętych na działki drogowe, na potrzeby inwentaryzacji mienia komunalnego Gminy Głuszyca.

16/O/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 72 o powierzchni 0,2215 ha i działki nr 565 o powierzchni 0,0209 ha położonych w Głuszycy Górnej.

17/O/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika działki nr 58 o powierzchni 0,06 ha położonej w Łomnicy.

18/O/2010 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 264/3 o powierzchni ogólnej 286 m2 położonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością  Gminy Głuszyca,  na działkę  nr 263/5 o powierzchni 286 m 2 położonej w Głuszycy  Obręb I stanowiącej własność Jana Janusza i działki nr262/3 o powierzchni 252 m 2 będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/3 o powierzchni 252 m 2 stanowiącej własność Jana Janusza

19/0/2010 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

20/O/2010 z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

21/O/2010 z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

22/O/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2009 rok
[ sprawozdanie; z1; z2; z3; z4; z5; z6; z7; z8; z9; z10; z11 ]

23/O/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
[załącznik nr 1/O/10] - anonimizacji użytkowników wieczystych dokonał Dariusz ZIębicki na podstawie Art. 5.  ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

24/O/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowejz budżetu Gminy Głuszyca dla samorządowej instytucji kultury.

25/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok [załacznik nr 1]

26/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli przyległych działek, działki nr 123/7 o powierzchni 0,0441 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

27/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

28/O/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

29/O/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

30/O/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

31/O/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

32/O/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

33/O/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika działki, działkę nr 559/1 o powierzchni 0,0850 ha położonej w Głuszycy przy ul. Górnej.

34/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok. [załącznik nr 1]

35/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

36/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

37/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

38/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

39/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

40/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuszyca.

41/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego  nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonej przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Głuszycy.

42/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

43/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

44/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

45/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

46/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

47/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

48/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 45/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie  powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

49/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Głuszyca z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

50/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

51/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

52/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok. [załacznik nr 1]

53/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne działki nr 113/4 o powierzchni 0,1708 położonej w Głuszycy Obręb 1.

54/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

55/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2010 roku. w sprawie powołania Komisji do przekazania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły wraz z działką.

56/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

57/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha położonej w Głuszycy przy ul. Dolnej.

58/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

59/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

60/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Agnieszki Jerzyk-Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

61/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Chmielewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

62/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sabiny Jelewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

63/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anety Kalenik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

64/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 65/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Nr 66/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok.
[załącznik nr 1załacznik nr 2]

Nr 67/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 68/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |