Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Rada Miejska w Głuszycy

Rada Miejska 

  • Rada Miejska jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na  4-letnią kadencję w  wyborach powszechnych przez mieszkańców gminy.
  • Rada Miejska w Głuszycy liczy w pełnym składzie 15 radnych. 
    W  trakcie kolejnych sesji, Rada Miejska decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących sprawnego funkcjonowania gminy.

Protokoły z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miejskiej, pokój 24, I piętro Urzędu Miejskiego, w godzinach 800 ÷ 1400.
Informacja o odbytych sesjach Rady Miejskiej oraz protokoły w wersji elektronicznej dostępne są w BIP - tutaj.

Telefon kontaktowy bezpośrednio do Biura Obsługi Rady Miejskiej:
- 74 88 66 746

Adres mailowy: rm@gluszyca.pl

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |