Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2004 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Uchwały podjęte przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2004

Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych na lata 2004-2008.

Uchwała Nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVI/79/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Uchwała Nr XVII/80/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XVII/81/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XVIII/82/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/83/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z 24 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/85/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XIX/86/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

Uchwała Nr XIX/87/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/88/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/89/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy z czeską gminą Hermankovice

Uchwała Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy

Uchwała Nr XIX/91/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/92/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2004 

Uchwała Nr XIX/94/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Kolcach

Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/116/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Kolcach

Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/117/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/101/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/102/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/119/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/103/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/120/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Kolcach

Uchwała Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/122/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2003 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca

Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego

Uchwała Nr XXIII/122/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie likwidacji drogi nr 373 o powierzchni 0,0676 ha stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Głuszyca Górna

Uchwała Nr XXIII/123/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/125/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/130/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. (załączniki: nr 1, nr 2.)

Uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.)

Uchwała Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXIV/135/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu "Informatyzacja e-urząd" - Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXV/137/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi "Olbrzym" w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXV/138/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe

Uchwała Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXV/140/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/141/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca na rok 2005" (załącznik nr 1) 

Uchwała Nr XXV/142/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/144/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004-2-13

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |