Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 20 maja 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 31 maja 2010 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 39/2010.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2007 r.
 6. Stan przygotowań Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej.
 7. Organizacja i efekty dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym w Głuszycy.
 8. Podjecie uchwał:
  8.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
  8.2 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca.
 9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |