Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2002 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy podjętych w 2002 r.

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady

Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr I/5/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr I/6/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr I/7/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr I/8/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2003 roku obowiązujących na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głuszycy Pana Tomasza Gromali

Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 r. kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/105/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie wystąpienia gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej na działkach nr 164/1 i 164/3 we wsi Łominca gm. Głuszyca

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca w jego granicach administracyjnych

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2003 r.

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2003 r.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |