Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego powołana została Uchwałą Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego działa w następującym składzie:

 1. radny Antoni Hacz
 2. radny Tadeusz Reczek
 3. radny Grzegorz Walczak

Do zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy:

 1. budżetu, planów finansowych i komunalnej gospodarki,
 2. inicjatyw i programów gospodarczych oraz promocji gminy,
 3. podatków i opłat lokalnych,
 4. gospodarki mieniem komunalnym,
 5. kształtowania polityki w zakresie gospodarki terenami, lokalami, polityki finansowej w stosunku do podmiotów handlowych i usługowych,
 6. targowisk,
 7. utrzymanie administracji samorządowej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. programowania i realizacji inwestycji,
 10. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
 11. utrzymania gminnych dróg, placów i mostów,
 12. utrzymania cmentarza komunalnego

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |