Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych powołana została Uchwałą Nr I/7/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych działa w następującym składzie:

 1. radny Jerzy Solarz
 2. radna Zdzisława Spychała
 3. radny Julian Żelezowski

 Do zakresu działania Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych należy:

 1. ochrona zdrowia i zabezpieczenia opieki zdrowotnej,
 2. pomoc społeczna,
 3. łagodzenie skutków bezrobocia w gminie,
 4. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 5. obrona cywilna,
 6. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 7. polityka mieszkaniowa, opiniowanie wniosków mieszkaniowych,
 8. opiniowanie projektów list najmu mieszkań i kontroli realizacji list najmu mieszkań,
 9. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, przedstawicielami Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz pedagogami szkolnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz rodziny.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |