Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, sprzedaży lub zamiany >

Do najmu wyznaczono:

Głuszyca, 07-04-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU:

  • Lokal użytkowy położony przy ul. Grunwaldzkiej 40a
    w Głuszycy - najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego. Ograniczenie do użytkownika lokalu

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD DNIA 09.04.2010 roku DO DNIA 29.04.2010 roku


 Do sprzedaży wyznaczono:

Głuszyca, 19-04-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • Lokal mieszkalny położony przy ul. Włókniarzy 1/3
    w Głuszycy- sprzedaż na rzecz najemcy

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 19.04.2010 roku DO DNIA 10.05.2010 roku


Głuszyca, 01-04-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  1. działka nr 123/6 (b) o pow. 0,0073 ha położona w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 59a
  2. działka nr 123/7 (b) o pow. 0,0441 ha położona w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 59a

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 01.04.2010 roku DO DNIA 22.04.2010 roku


 

 

 Do zamiany wyznaczono:

 

 

 aktualnie brak ogłoszeń w sprawie zamiany.

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |