Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, sprzedaży lub zamiany >

Do najmu wyznaczono:

Aktualnie brak ogłoszeń w sprawie najmu.


 Do sprzedaży wyznaczono:

Głuszyca, 01-04-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  1. działka nr 123/6 (b) o pow. 0,0073 ha położona w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 59a
  2. działka nr 123/7 (b) o pow. 0,0441 ha położona w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 59a

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 01.04.2010 roku DO DNIA 22.04.2010 roku


Głuszyca, 17-03-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  1. DZIAŁKA NR 58 (PsIV) O POW. 0,06 ha POŁOŻONA W ŁOMNICY
  2. DZIAŁKA NR 252/3 (Bi) O POW. 0,0026 ha POŁOŻONA W GŁUSZYCY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 78
  3. DZIAŁKA NR 252/4 (Bi) O POW. 0,0026 ha POŁOŻONA W GŁUSZYCY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 78
  4. DZIAŁKA NR 72 (N) O POW. 0,2215 ha POŁOŻONA W GŁUSZYCY GÓRNEJ
  5. DZIAŁKA NR 565 (Bi) O POW. 0,0209 ha POŁOŻONA W GŁUSZYCY GÓRNEJ

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 15.03.2010 roku DO DNIA 06.04.2010 roku

 


 

URMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  • Lokal mieszkalny położony przy ul. Zdrojowej 1/13 w Grzmiącej- sprzedaż na rzecz najemcy

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 15.03.2010 roku DO DNIA 06.04.2010 roku


 Do zamiany wyznaczono:

 

 aktualnie brak ogłoszeń w sprawie zamiany.

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |