Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 >2010 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

Treść Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu

1/K/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska pracy w środki trwałe i przedmioty nietrwałe

2/K/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

3/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: refundacji  pracownikom pracującym przy monitorach  ekranowych kosztu zakupu  okularów korygujących wzrok

4/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

5/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

6/K/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

7/K/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany godzin pracy kasy Urzędu Miejskiego w Głuszycy

8/K/2010r. Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |