Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, sprzedaży lub zamiany >

Do najmu wyznaczono:

Aktualnie brak ogłoszeń w sprawie najmu.

 


 Do sprzedaży wyznaczono:

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  • Lokal mieszkalny położony przy ul. Kolejowej 4/2 w Głuszycy - sprzedaż na rzecz najemcy.

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 09.03.2010 roku DO DNIA 29.03.2010 roku


BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

  • Lokal mieszkalny położony przy ul. Zdrojowej 1/13 w Grzmiącej- sprzedaż na rzecz najemcy

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 15.03.2010 roku DO DNIA 06.04.2010 roku


 Do zamiany wyznaczono:

BURMISTRZ GŁUSZYCY
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM
W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY:

 
Przeznacza się do zamiany działki gminne oznaczone geodezyjnie numerami:

  • nr 264/3 o powierzchni 286 m 2 położoną w Głuszycy Obręb I
  • nr 262/3 o powierzchni 252 m 2 położoną w Głuszycy Obręb I

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES
OD  DNIA 08.03.2010 roku DO DNIA 29.03.2010 roku

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |