Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wydanie decyzji o warunkach zabudowy >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Druk wniosku - 3 egz.
   
 2. Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500
  z zaznaczonym terenem inwestycji - 3 egz.
   
 3. Mapa ewidencji gruntów dla terenu inwestycji oraz terenu działek sąsiednich - 1 egz.
   
 4. Wypis z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji oraz działek sąsiednich - 1 egz.

* - wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Stanowisko ds. Budownictwa, II piętro, pokój nr 21
  Tel. 074 8866764,
  (osoba odpowiedzialna - Czesław Franków).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Wniosek - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 50 gr.
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 50 zł.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
  terenu - 100 zł.

TERMIN REALIZACJI:

 • Decyzja o warunkach zabudowy - do 3 miesięcy
   
  (pod warunkiem nie wystąpienia tzw. terminów zależnych związanych z prowadzeniem procedury,
  w tym uzgodnień, zawieszeń postępowania oraz odwołań).

TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie wnosi się do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
w terminie 14 dni.

 • na odwołanie znaki opłaty skarbowej - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 50 gr.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami).
 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zmianami).
 3. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |