Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PODATKI i OPŁATY w 2010 roku

Uchwała nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 195 Pozycja 3439 w dniu  16 listopada 2009 r.
- akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3439

Uchwała Nr XXXII/181/2009  Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195  pozycja 3440 w dniu  16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3440

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; okreś lenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3441 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3441

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3442 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3442

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych - nie została jeszcze ogłoszona.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |