Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN

PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
parter, pokój nr 8

Wiesława Moździerz - Kierownik USC
tel.: 74 88 66 744

realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienie ochrony jednostki organizacyjnej,
 2. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 3. okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 4. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji pod kątem informacji niejawnych,
 5. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie,
 6. opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 7. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą zastrzeżone w podległych komórkach organizacyjnych,
 8. prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych oraz przechowywanie akt tych postępowań,
 9. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych, oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 10. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych,
 11. prowadzenie rejestrów dokumentów niejawnych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |