Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SE - Stanowisko ds. ewidencji ludności >

Stanowisko ds. ewidencji ludności 

 • Anna Kabat
  pokój nr 22, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 753 
  e-mail: elud@gluszyca.pl

Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności, należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 2. Prowadzenie rejestru wyborców;
 3. Realizacja zadań związanych z poborem do wojska i rejestracją przedpoborowych;
 4. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. wyborów;
 5. Wykonywanie zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |