Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 ORGANIZACJA URZĘDU, REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BURMISTRZ
ZASTĘPCA BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
SKARBNIK GMINY
URZĄD STANU CYWILNEGO


pion BURMISTRZA

 • Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Radca Prawny
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
 • Jednostki organizacyjne:
  • Zakład Turystyczny
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa Nr 1
  • Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Szkoła Podstawowa Nr 3
  • Gimnazjum Publiczne
  • Zespół Szkół


pion ZASTĘPCY BURMISTRZA

 • Referat Infrastruktury, Rozwoju i Promocji
 • Stanowisko ds. Edukacji i Spraw Społecznych
 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami


pion SEKRETARZA GMINY

 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 • Biuro Obsługi Rady Miejskiej
 • Urząd Stanu Cywilnego

 

pion SKARBNIKA GMINY

 • Zastępca Skarbnika Gminy
 • Referat Budżetu i Finansów
 • Kasa Wewnętrzna Urzędu


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |