Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 20 listopada 2009 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 30 listopada o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 32/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych 2006-2011.
6. Informacja o stanie oświaty w Gminie Głuszyca w roku szkolnym 2008/2009.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
7.2 w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
7.3 w sprawie współdziałania Gminy Głuszyca z gminami w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Góry sowie”, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno-informacyjna”
7.4 w sprawie Programu współpracy gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
7.5 w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca,
7.6 w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
8. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |