Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
 • Elżbieta Koszykowska
  pokój nr 17, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 751
  e-mail: skarbnik@gluszyca.pl

Do zadań Skarbnika Gminy należą sprawy:

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością stanowisk realizujących te zadania.

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 4. Opracowywanie projektów budżetu Gminy i układu wykonawczego budżetu;
 5. Nadzór nad prawidłowością i terminowością opracowania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz środków specjalnych;
 6. Nadzór nad poprawnością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Gminy;
 7. Prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
 8. Przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących sprawy gospodarki finansowej Gminy;
 9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
 10. Przygotowywanie okresowych analiz dotyczących sytuacji finansowej Gminy;
 11. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 12. Nadzorowanie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji mienia komunalnego.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |