Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zastępca Burmistrza

Tomasz Gromala - Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu podczas nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy nadzorowanie zagadnień dotyczących:

  1. Planowania przestrzennego Gminy;
  2. Planowania i realizacji inwestycji gminnych;
  3. Planowania rozwoju lokalnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
  4. Oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki;
  5. Promocji Gminy;
  6. Współpracy Gminy z zagranicą;
  7. Zawierania umów notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi.

Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |