Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sekretarz Gminy >

Sekretarz Gminy

 • Maria Wszołek
  pokój nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego,
  tel. 074 88 66 769
  e-mail: sekretarz@gluszyca.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 2. Nadzorowanie przestrzegania Instrukcji kancelaryjnej;
 3. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 4. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 5. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady;
 6. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu;
 7. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zgromadzone w Urzędzie;
 8. Zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;
 9. Zawieranie umów notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi;
 10. Koordynowanie działalności poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz organizowanie ich współpracy;
 11. Do zadań Sekretarza należy nadzorowanie zagadnień dotyczących:
  a) obsługi interesantów;
  b) postępowania skargowo - wnioskowego;
  c) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  d) Urzędu Stanu Cywilnego;
  e) poboru i rejestracji przedpoborowych;
  f) spraw kadrowych i organizacyjnych;
  g) kierowanie procesem informatyzacji Urzędu;
  h) obsługi pocztowej i telekomunikacyjnej Urzędu;
  i) pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
  j) dodatków mieszkaniowych.

Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
Sekretarz wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |